วัดพระแก้วมรกต

วัดพระแก้วมรกต (เขมร: វត្តព្រះកែវមរកត) หรือชื่อเดิมว่า วัดอุโบสถรตนาราม (เขมร: វត្តឧបោសថរតនារាម) เป็นวัดในพระบรมราชวังซึ่งตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ เป็นวัดในพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร[2] ด้วยมีธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกัน[3]

วัดพระแก้วมรกต
Royal Palace, Cambodia.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดอุโบสถรตนาราม
ที่ตั้งกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
พระประธานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)
พระพุทธรูปสำคัญพระชินรังสีราชิกนโรดม[1]
พระจำพรรษาไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
พระอารามประจำพระบรมมหาราชวัง

ประวัติแก้ไข

วัดพระแก้วมรกต สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435 จนถึงปี พ.ศ. 2445 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์[4] เค้าโครงและแผนผังของวัดแห่งนี้วาดโดยออกญาเทพนิมิต (รส) แต่มีสถาปนิกฝรั่งเศสชื่อ Alavigne เป็นผู้ดูแลความถูกต้อง[4] ด้านการก่อสร้างและประดับตกแต่งจัดทำโดยช่างเขมรและสถาปนิกฝรั่งเศสชื่อ Andrilleux จนแล้วเสร็จและสมโภชในปี พ.ศ. 2446 รวมเป็นเงินทั้งหมดห้าแสนเรียล[4] พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ทรงพระบัญญัติให้เรียกวัดแห่งนี้ว่า "วัดอุโบสถรตนาราม" ดังปราฏในหนังสือ "เอกสารมหาบุรุษเขมร" ความว่า[4]

"...พระบาทสมเด็จพระนโรดมทรงพระยินดีพ้นประมาณ ทรงพระบัญญัติให้เรียกนามวัดว่า พระอุโบสถรตนารามพระแก้วมรกต..."

วัดแห่งนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในพระบรมราชวัง แต่มีครั้งเดียวในปี พ.ศ. 2470 ที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงผนวชและจำพรรษาในวัดแห่งนี้หนึ่งพรรษา[5] และในรัชกาลนี้เองได้มีการบูรณะวัดพระแก้วมรกตขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2505[6] จนถึง พ.ศ. 2513 ตรวจงานโดยออกญาวังวรเวียงชัย (จวน)[4]

อาคารแก้ไข

สมุดภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศานติ ภักดีคำ ผศ. ดร., หน้า 138
  2. ศานติ ภักดีคำ ผศ. ดร., หน้า 131
  3. ศานติ ภักดีคำ ผศ. ดร., หน้า 184
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 ศานติ ภักดีคำ ผศ. ดร., หน้า 133
  5. ศานติ ภักดีคำ ผศ. ดร., หน้า 135
  6. Chum Ngoen. Guide to Wat Preah Keo Morokot. Phnom Penh:1996, p.2

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ↑ ศานติ ภักดีคำ ผศ. ดร. เขมรสมัยหลังพระนคร. กรุงเทพฯ:มติชน. 2556

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Lenzi, Iola (2004). Museums Of Southeast Asia. Singapore: Archipelago Press. p. 200 pages. ISBN 981-4068-96-9.