ปอล ดูเม
Paul Doumer
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนที่ 14
Paul Doumer.jpg

ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
วาระการดำรงตำแหน่ง
13 มิถุนายน พ.ศ. 2474 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
ตั้งแต่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2474
{{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}}
{{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}}
{{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}}
รับเลือกตั้ง
พรรคการเมือง พรรคราดีกาล
สาธารณรัฐ สาธารณรัฐที่ 3
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1875
สมัยก่อนหน้า กัสตง ดูแมร์ก
สมัยถัดไป อาลแบร์ เลอเบริง
รับเลือกตั้ง {{{élection2}}}
รับเลือกตั้ง {{{élection3}}}
รับเลือกตั้ง {{{élection4}}}

ตำแหน่งอื่น
ประธานสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสคนที่ 18
วาระการดำรงตำแหน่ง
10 มกราคม พ.ศ. 2448 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2449
ประธานาธิบดี {{{président1}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république1}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat1}}}
กษัตริย์ {{{monarque1}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur1}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre1}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement1}}}
สมัยก่อนหน้า อ็องรี บรีซง
สมัยถัดไป เลอง บูร์ฌัว

ผู้ว่าการอินโดจีนฝรั่งเศสคนที่ 10
วาระการดำรงตำแหน่ง
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 - ตุลาคม พ.ศ. 2445
ประธานาธิบดี {{{président2}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république2}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat2}}}
กษัตริย์ {{{monarque2}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur2}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre2}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement2}}}
สมัยก่อนหน้า โอกุสแต็ง ฌูว์ลีน ฟูแร
สมัยถัดไป ฌ็อง บาติสต์ ปอล โบ

{{{fonction3}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}}
ประธานาธิบดี {{{président3}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république3}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat3}}}
กษัตริย์ {{{monarque3}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur3}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre3}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement3}}}

{{{fonction4}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}}
ประธานาธิบดี {{{président4}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république4}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat4}}}
กษัตริย์ {{{monarque4}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur4}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre4}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement4}}}

{{{fonction5}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}}
ประธานาธิบดี {{{président5}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république5}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat5}}}
กษัตริย์ {{{monarque5}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur5}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre5}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement5}}}

{{{fonction6}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}}
ประธานาธิบดี {{{président6}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république6}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat6}}}
กษัตริย์ {{{monarque6}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur6}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre6}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement6}}}

{{{fonction7}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}}
ประธานาธิบดี {{{président7}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république7}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat7}}}
กษัตริย์ {{{monarque7}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur7}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre7}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement7}}}

ประวัติ
ชื่อเดิม โฌแซฟ อาตานาซ ปอล ดูเม
วันเกิด 22 มีนาคม พ.ศ. 2400
ฝรั่งเศส โอรียัก ประเทศฝรั่งเศส
ถึงแก่อสัญกรรม 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 (75 ปี)
ฝรั่งเศส ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส
สาเหตุ ถูกลอบสังหาร
เชื้อชาติ {{{nationalité}}}
คู่สมรส บล็องช์ ดูเม
บุตร-ธิดา {{{enfants}}}
สำเร็จการศึกษา {{{université}}}
อาชีพ อาจารย์, นักข่าว
อาชีพ {{{occupation}}}
สถานที่อาศัย {{{résidence}}}
ศาสนา {{{religion}}}
ลายเซ็น {{{signature}}}

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

โฌแซ็ฟ อาตานาซ ปอล ดูเม (ฝรั่งเศส: Joseph Athanase Paul Doumer; 22 มีนาคม พ.ศ. 2400 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2475) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและผู้ว่าการอินโดจีนฝรั่งเศส

ประวัติแก้ไข

ปอล ดูเมเกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2400 ที่โอรียัก จังหวัดก็องตาล แคว้นโอแวร์ญ ประเทศฝรั่งเศส

ในปี พ.ศ. 2440 เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการอินโดจีนฝรั่งเศสจนกระทั่งปี พ.ศ. 2445 หลังจากนั้นดูเมก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสตั้งแต่ พ.ศ. 2445 - พ.ศ. 2448

ปอล ดูเมถูกเลือกให้เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนที่ 14 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 เอาชนะคู่แข่งอย่างอริสติด บรีอองด์ไปได้

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ขณะกำลังร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการหนังสือที่กรุงปารีส ปอล ดูเมถูกลอบสังหารโดยปอล กอร์กูลอฟฟ์ คนเสียสติชาวรัสเซียและถึงแก่อสัญกรรมในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 เวลา 04.37 น. สิริอายุได้ 75 ปี