พระโกนาคมนพุทธเจ้า

พระโกนาคมนพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 23 ในพุทธวงศ์ และเป็นพระองค์ที่ 2 ในภัททกัปนี้ ที่พระองค์มีพระนามเช่นนี้เนื่องจากขณะที่พระองค์ประสูติฝนทองได้ตกลงมาทั่วทั้งชมพูทวีป พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดภิยโยสราชกุมารและอุดรราชกุมาร พร้อมด้วยบริวาร พระกายสูง 30 ศอก มีพระชนมายุ 30,000 พรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน

พระโกนาคมนพุทธเจ้า
Painting of Konagamana Buddha, Wat Ho Xieng, Luang Prabang.png
พระโกนาคมนพุทธเจ้า จิตรกรรมฝาผนังของวัดหอเชียง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
ภาษาสันสกฤตकनकमुनि
ภาษาบาลีโกนาคมนพุทฺธ
ภาษาพม่าကောဏာဂုံ (Konagum)
ภาษาจีน拘那含牟尼
ภาษาญี่ปุ่น拘那含牟尼 (Kunagonmuni)
ภาษาเกาหลี구나함모니불
ภาษามองโกเลียКанагамуни
ภาษาไทยพระโกนาคมนพุทธเจ้า, พระโกนาคมน์
ภาษาทิเบตSerthub
ภาษาเวียดนามPhật Câu Na Hàm Mâu Ni
ข้อมูล
นับถือในเถรวาท, มหายาน, วัชรยาน
Dharma Wheel.svg สถานีย่อยพระพุทธศาสนา

สาวกและบุคคลสำคัญแก้ไข

พระอัครสาวกแก้ไข

พระอัครสาวกคือ

  • พระภิโยสเถร
  • พระอุตตรเถร

พระอัครสาวิกาแก้ไข

พระอัครสาวิกาคือ

  • พระสมุทาเถรี
  • พระอุตตราเถรี

อัครอุบาสกแก้ไข

อัครอุบาสกคือ

  • อุคคะอุบาสก
  • โสมเทวอุบาสก

อัครอุบาสิกาแก้ไข

อัครอุบาสิกาคือ

  • วราอุบาสิกา
  • สามาอุบาสิกา

อ้างอิงแก้ไข

  • หนังสือ "พระทีปังกรและสุเมธดาบส" ของสำนักพิมพ์อมรินทร์
ก่อนหน้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า ถัดไป
พระกกุสันธพุทธเจ้า
(๔๐,๐๐๐ ปี)
  พระพุทธเจ้าในอดีต องค์ที่ ๒๖
(๓๐,๐๐๐ ปี)
  พระกัสสปพุทธเจ้า
(๒๐,๐๐๐ ปี)