เปิดเมนูหลัก

เนื้อหา

ประวัติรามเกียรติ์แก้ไข

ต้นเค้าของเรื่องรามเกียรติ์มาจากเรื่องรามายณะซึ่งเป็นนิทานที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ ต่อมาอารยธรรมอินเดียได้แพร่สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ่อค้าชาวอินเดียได้นำวัฒนธรรมและศาสนามาด้วย ทำให้รามายณะแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค กลายเป็นนิทานที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นจนกลายเป็นวรรณคดีประจำชาติไป ดังปรากฏในหลายชาติ เช่น ไทย ลาว พม่า เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย

ชื่อตอนในเรื่อง รามเกียรติ์ ทั้งหมดแก้ไข

 • ปราบอสุรพรหม
 • ตรีบูรัมแผลงฤทธิ์
 • นนทกนิ้วเพชร
 • กำเนิดทศกัณฐ์
 • รบกับอรชุน
 • พิเภกเกิด
 • กำเนิดพาลีสุครีพ
 • กำเนิดหนุมาน
 • เมขลารามสูร
 • กำเนิดทศรถ
 • กำเนิดนางมณโฑ
 • ศึกกาฬนาคและสหมลิวัน
 • ทศเศียรยกเขาพระสุเมรุ
 • องคตเกิด
 • จับปูทศกัณฐ์
 • พิธีถอดดวงใจ
 • ทศกัณฐ์ชิงบุษบก
 • ทศกัณฐ์ปล้ำนางฟ้า
 • รณพักตรเกิด
 • สหมลิวันสร้างด่าน
 • รณพักตรชนะพระอินทร์
 • กำเนิดทรพา
 • นางนิลาให้กำเนิดทรพี
 • ไมยราพเรียนวิชา
 • ท้าวไกยเกษให้นางไกเกษีแก่ทศรถ
 • เชือดเนื้อให้เป็นทาน
 • ท้าวทศรถปราบปทูตทันต์
 • ฤๅษีกไลโกฎให้ท้าวทศรถตั้งพิธีบูชาไฟให้โอรสเกิด
 • สังหารเหรันตทูต
 • รามสมภพ
 • สีดาอุบัติ
 • สี่กุมารลองศร
 • พระพรตพระสัตรุดไปอยู่ไกยเกษ
 • นางกากนาสูรทำลายพิธี
 • ท้าวชนกขุดผอบนางสีดา
 • รามสูรถวายศร
 • ทรพีฆ่าพ่อ
 • พาลีฆ่าทรพี
 • พาลีไล่สุครีพ
 • ทรพีบังเกิดเป็นมังกรกัณฐ์
 • ท้าวทศรถมอบสมบัติให้พระราม
 • พระรามพบพรานกุขัน
 • พระพรตจะฆ่าแม่
 • พระพิราพปลูกต้นชมพู่พวาทอง
 • พระอินทร์เนรมิตอาศรมให้
 • พระลักษมณ์รบกุมภากาศ
 • ทศกรรฐ์ขว้างจักรตัดลิ้นชิวหา
 • สำนักขาก่อศึก
 • พระรามปราบสามยักษ์
 • พระรามตามกวาง
 • สีดาหาย
 • นกสดายุเข้าขัดขวางทศกัณฐ์
 • พระรามพระลักษมณ์สลบ
 • อสุรกุมพลคืนสวรรค์
 • นางยักษ์อัศมูขีจับพระลักษมณ์
 • หนุมานพบพระราม
 • สุครีพรบพาลี
 • หนุมานรบฤทธิกัน
 • หนุมานสะกดท้าวมหาชมพู
 • นิลพัทตามท้าวมหาชมพู
 • สุครีพจัดทัพ
 • ประคนธรรพ์อาสารบ
 • หนุมานสืบข่าว
 • องคตสู้ยักษ์ปักหลั่น
 • หนุมานพบนางบุษมาลี
 • นกสัมพาทีพาไปชี้เมืองลงกา
 • หนุมานสู้กับนางผีเสื้อสมุทร
 • หนุมานสู้เสื้อเมือง
 • หนุมานเข้าเมืองลงกา
 • ทศกัณฐ์อ้อนวอนนางสีดา
 • หนุมานช่วยนางสีดา
 • ทศกัณฐ์สร้างเมืองใหม่
 • หนุมานถูกกริ้ว
 • ทศกัณฐ์ฝัน
 • สุกรสารสือข่าว
 • ทศกัณฐ์ปลอมตัวเป็นฤๅษี
 • นางลอย
 • จองถนน
 • กำเนิดมัจฉานุ
 • ภานุราชพลิกแผ่นดิน
 • หนุมานรบกุมภกาสูร
 • องคตสื่อสาร
 • สุครีพหักฉัตร
 • ศึกไมยราพ
 • ศึกกุมภกรรณ
 • ศึกพรหมาศ
 • ศึกอินทรชิต
 • ศึกมังกรกัณฐ์
 • ศึกวิรุญมุข
 • ศึกมูลพลัมและสหัสเดชะ
 • ศึกแสงอาทิตย์
 • ศึกตรีเมฆ
 • นางมณโฑแนะนำให้เป็นไมตรี
 • ทศเศียรทำพิธีตั้งอุโมงค์
 • ศึกสัทธาสูรและวิรุญจำบัง
 • ท้าวมาลีวราชว่าความ
 • ทศกรรฐ์ทำพิธีบูชาหอกกบิลพัท
 • หนุมานช่วยพระลักษมณ์ฐ
 • ศึกทัพนาสูร
 • นางมณโฑหุงน้ำทิพย์
 • ศึกทศคีรีวันทศคีรีธร
 • หนุมานลักกล่องดวงใจ และหย่าทัพ
 • ยกรบ
 • พระพรตพระสัตรุดจะเข้ากองไฟ
 • พระรามคืนนคร
 • พระรามสร้างเมืองให้หนุมาน
 • ศึกมหาบาดาล
 • หนุมานพบเบญกาย
 • กำเนิดไพนาสุริยวงศ์
 • กำเนิดอสุรผัด
 • หนุมานบวชเป็นฤๅษี
 • ไพนาสุริยวงศ์เฝ้าท้าวจักรวรรดิ
 • ท้าวทศคิริวงศ์สู้ท้าวจักรวรรดิ
 • อสุรผัดขอโทษพระอัยกา
 • อสุรผัดตามพ่อ
 • พระรามนิมิตประหลาด
 • ศึกทศพิน
 • ยกทัพไปมลิวัน
 • ศึกสุริยาภพ
 • ศึกบรรลัยจักร
 • ศึกกระบิลมาร
 • ท้าวจักรวรรดิรำพัน
 • ศึกท้าวจักรวรรดิ
 • ศึกนนยุพักตร
 • ศึกท้าวไวยตาล
 • เพตราขัดตาทัพ
 • พระพรตพิโรธฝน
 • ไวยวิกและมัจฉานุรบกับท้าวมหาชมพู
 • พระรามตัดหางมัจฉานุ
 • ปีศาจอาดูลยักษ์ทำพิษ
 • พระรามสั่งให้พระลักษมณ์ฆ่านางสีดา
 • กำเนิดพระมงกุฎ พระลบ
 • พระฤๅษีชุบศรให้
 • เสี่ยงม้า
 • สองกุมารจับม้าอุปการขี่
 • พระมงกุฎพระลบคิดถึงแม่
 • พระรามเดินดงครั้งที่สอง
 • ศึกตรีปักกัน
 • ศึกท้าวกุเวรนุราช
 • ศึกกุมภัณฑนุราช
 • ศึกพระยาวายุภักษ์
 • ศึกอุณาราช
 • พระรามกลับเมืองอีกครั้ง
 • พระอิศวรไกล่เกลี่ย
 • ศึกท้าวคนธรรพ์

ตัวละครหลักแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

 • Thai Ramayana (abridged) as written by King Rama I, ISBN 974-7390-18-3
 • The story of Ramakian - From the Mural Paintings along the Galleries of the Temple of the Emerald Buddha, ISBN 974-7588-35-8

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข