น้ำแม่กก[1] (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย มีต้นกำเนิดจากทิวเขาแดนลาวและทิวเขาผีปันน้ำตอนเหนือของเมืองกก จังหวัดเชียงตุงภายในอาณาเขตของรัฐฉานในประเทศพม่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่ช่องน้ำแม่กก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไหลมาเรื่อย ๆ จนผ่านตัวอำเภอเมืองเชียงราย หลังจากนั้นก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บริเวณสบกก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีความยาว 285 กิโลเมตร (ในประเทศไทยยาว 130 กิโลเมตร)[2][3] ลำน้ำสาขาที่สำคัญได้แก่ น้ำแม่ฝาง น้ำแม่ลาว และน้ำแม่สรวย

น้ำแม่กก
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำระบบแม่น้ำเจ้าโขง
ลุ่มน้ำประธานลุ่มน้ำกก
ชื่อแหล่งน้ำน้ำแม่กก
ข้อมูลทั่วไป
ความยาว285 กิโลเมตร
ที่ตั้งของต้นน้ำรัฐฉาน ประเทศพม่า
ท้ายน้ำแม่น้ำโขง
ที่ตั้งของท้ายน้ำอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
20°14′39″N 100°8′19″E / 20.24417°N 100.13861°E / 20.24417; 100.13861
ระดับความสูงของท้ายน้ำ358 เมตร

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 119.
  2. น้ำแม่กก เชียงราย
  3. รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน, ความรู้รอบตัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น