วัดโพธารามมหาวิหาร

(เปลี่ยนทางจาก วัดเจ็ดยอด)
สำหรับวัดเจ็ดยอดในจังหวัดเชียงราย ดู วัดเจ็ดยอด (แก้ความกำกวม)

วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด) ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 1998 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงสร้างวัดโพธารามมหาวิหาร สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

วัดโพธารามมหาวิหาร
Wat 7spires CNX.jpg
พระเจดีย์เจ็ดยอด ทรงยอดสิขร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดเจ็ดยอด
ที่ตั้งถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ประเภทพระอารามหลวง
นิกายเถรวาท

ในปี พ.ศ. 2020 วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก ปัจจุบันเจดีย์เจ็ดยอดหักพังไปเกือบหมด

การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแก้ไข

วัดเจ็ดยอด ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ [1]

อ้างอิงแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°48′32.7″N 98°58′17.94″E / 18.809083°N 98.9716500°E / 18.809083; 98.9716500