วัดสันมะนะ

วัดในจังหวัดเชียงราย

วัดสันมะนะ ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของวัดได้แก่ ธนาคารขยะจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดและชุมชนวัดสันมะนะ โรงเรียนสร้างสุขภาพผู้สูงอายุวัดสันมะนะ

วัดสันมะนะ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสันมะนะ
ที่ตั้งตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูพินิตวิหารการ
กิจกรรมธนาคารขยะจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดและชุมชนวัดสันมะนะ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดสันมะนะก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2318[1] โดยนายอินไชย นำชาวบ้านแผ้วถางตั้งเป็นอารามขึ้นมา โดยมีพระต๊ะเป็นเจ้าอาวาส เดิมทีสถานที่นี้ เป็นป่าไม้มะนะ (สมอ) ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดสันมะนะ สำหรับวิสุงคามสีมา มีพระบรมราชโองการ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

ศาสนสถาน/สิ่งก่อสร้าง

แก้
 • กำแพงรอบวัด
 • วิหาร
 • ศาลาการเปรียญ
 • กุฏิสงฆ์
 • หอระฆัง
 • หอฉันภัตตาหาร
 • โรงเก็บพัสดุ
 • ปูชนียวัตถุของวัด คือ พระประธานในวิหาร ก่อด้วยอิฐถือปูน หน้าตักกว้าง 5 ศอก สูง 8 ศอก 9 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยสล่าพ่อหนานศรี

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้
 • 1. พระต๊ะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2318
 • 2. พระพิมพิสาร
 • 3. พระไชยวงศ์
 • 4. พระสุยะ
 • 5. พระอินชัย
 • 6. พระอ้าย
 • 7. พระอริยะ
 • 8. พระใจ๋
 • 9. พระอุ่นเรือน
 • 10. พระครูสุจิณธรรมโกศล (ฐิตปุญฺโญ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 - 2538
 • 11.พระครูพินิตวิหารการ (อินฺทวีโร) ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. พระครูพินิตวิหารการ เจ้าอาวาสวัดสันมะนะ ผู้ทำประวัติ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ดูเพิ่ม

แก้