อำเภอนาจะหลวย

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

นาจะหลวย เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเดชอุดม และเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยซึ่งมีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์

อำเภอนาจะหลวย
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอนาจะหลวย
คำขวัญ: นาจะหลวยรวยน้ำใจ ถิ่นวัฒนธรรมไทยสี่เผ่า
เทพเจ้าภูหมากจอง เนืองนองน้ำตกถ้ำบักเตว
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°31′17″N 105°14′45″E / 14.52139°N 105.24583°E / 14.52139; 105.24583
อักษรไทยอำเภอนาจะหลวย
อักษรโรมันAmphoe Na Chaluai
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด652 ตร.กม. (252 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด58,909 คน
 • ความหนาแน่น90.35 คน/ตร.กม. (234.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์34280
รหัสภูมิศาสตร์3408
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 ตำบล
นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

นาจะหลวยเดิมเป็นท้องที่หนึ่งของอำเภอเดชอุดม จากนั้นทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง กิ่งอำเภอนาจะหลวย ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนาจะหลวย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาจะหลวยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาจะหลวยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 78 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาจะหลวย (Na Chaluai) 19 หมู่บ้าน
2. โนนสมบูรณ์ (Non Sombun) 11 หมู่บ้าน
3. พรสวรรค์ (Phon Sawan) 10 หมู่บ้าน
4. บ้านตูม (Ban Tum) 17 หมู่บ้าน
5. โสกแสง (Sok Saeng) 11 หมู่บ้าน
6. โนนสวรรค์ (Non Sawan) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาจะหลวยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนาจะหลวย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาจะหลวย
  • เทศบาลตำบลภูจองนายอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาจะหลวย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านตูมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโสกแสงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสวรรค์ทั้งตำบล

โครงสร้างพื้นฐานแก้ไข

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข