เปิดเมนูหลัก
นักร้องขณะร้องเพลง

นักร้อง (อังกฤษ: Singer) คือบุคคลที่ขายเสียงและขายบริการเสียง และร้องเพลงเป็นอาชีพ นักร้องมีหลากหลายแบบ ตามแนวเพลง นักร้องที่ดีจะมีเสียงที่ไพเราะเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ฟังเพลงได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง ซึ่งประเภทของเพลง ทำให้แยกประเภทของนักร้องได้ เช่น อคูสติก ป๊อป ร็อค แจ๊ส เบส เป็นต้น