เปิดเมนูหลัก

อำเภอน้ำขุ่น

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

น้ำขุ่น เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอน้ำขุ่น
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอน้ำขุ่น
เขตถิ่นดินดี มีเงาะทุเรียนข้าวโพดหวาน
นับล้านนกกระยางขาว ชนเผ่าสามภาษา ล้ำค่าอัญมณี
ของดีศิลาดำ งามล้ำน้ำตกตาดไฮ สวยซึ้งใจพลาญฮึม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอน้ำขุ่น
อักษรโรมันAmphoe Nam Khun
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่377.5 ตร.กม.
ประชากร33,201 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น87.94 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์3433
รหัสไปรษณีย์34260
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260
พิกัด14°35′0″N 104°55′30″E / 14.58333°N 104.92500°E / 14.58333; 104.92500
โทรศัพท์0 4586 4619
โทรสาร0 4586 4619
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอน้ำขุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอน้ำขุ่นเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอน้ำยืน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำขุ่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอน้ำขุ่น โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอน้ำขุ่นแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตาเกา (Ta Kao) 15 หมู่บ้าน
2. ไพบูลย์ (Phaibun) 15 หมู่บ้าน
3. ขี้เหล็ก (Khilek) 13 หมู่บ้าน
4. โคกสะอาด (Khok Sa-at) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอน้ำขุ่นประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็กทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลตาเกา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเกาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพบูลย์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสะอาดทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอน้ำขุ่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 33. 16 มิถุนายน 2539.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.