อำเภอทุ่งศรีอุดม

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ทุ่งศรีอุดม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอทุ่งศรีอุดม
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอทุ่งศรีอุดม
คำขวัญ: ปอขาวข้าวงาม อร่ามตาปราสาทบ้านเบญจ์
วัฒนธรรมดีเด่นโหวดว่าวสะนู ถิ่นน่าอยู่ทุ่งศรีอุดม
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°44′0″N 104°54′36″E / 14.73333°N 104.91000°E / 14.73333; 104.91000
อักษรไทยอำเภอทุ่งศรีอุดม
อักษรโรมันAmphoe Thung Si Udom
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด307.0 ตร.กม. (118.5 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด29,199
 • ความหนาแน่น95.11 คน/ตร.กม. (246.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์34160
รหัสภูมิศาสตร์3426
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 1
ถนนเดชอุดม-น้ำยืน ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

 
ปราสาทบ้านเบญจ์ตั้งอยู่ที่บ้านเบญจ์ ตำบลหนองอ้ม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15

อำเภอทุ่งศรีอุดมเดิมเป็นท้องที่การปกครองของอำเภอเดชอุดม ต่อมาเมื่อมีความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมมากขึ้น จึงได้แยกตำบลทุ่งเทิง ตำบลหนองอ้ม ตำบลนาเกษม ตำบลกุดเรือ และตำบลโคกชำแระออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535[1] และในวันที่ 30 กันยายน ปีเดียวกัน ทางราชการได้แยกท้องที่บางส่วนของตำบลทุ่งเทิงมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่คือตำบลนาห่อม[2] แต่ในวันที่ 1 มิถุนายนของปีถัดมา ตำบลทุ่งเทิงก็ถูกโอนกลับไปขึ้นกับอำเภอเดชอุดม เนื่องจากราษฎรในพื้นที่เดินทางไปติดต่อราชการได้สะดวกกว่ามาที่กิ่งอำเภอ[3]

กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดมได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540[4] โดยแบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 5 ตำบล ประกอบด้วยตำบลหนองอ้ม ตำบลนาเกษม ตำบลกุดเรือ ตำบลโคกชำแระ และตำบลนาห่อม

คำว่า "ทุ่งศรีอุดม" หมายถึง พื้นที่ราบโล่ง อุดมสมบูรณ์ และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง"[5]

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

ปราสาทบ้านเบ็ญ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอ้ม ตำบลหนองอ้ม ปราสาทบ้านเบญจ์ เป็นศาสนสถานขอมขนาดย่อมประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐาน ศิลาแลง ที่สร้างแยกกัน กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2533 ได้พบทับหลังรูปเทพนพเคราะห์ หรือเทวดาประจำทิศทั้ง 9 องค์ และรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณจากลักษณะแผนผังทางสถาปัตยกรรมและภาพสลักบนทับหลังที่พบอาจกำหนดอายุปราสาทหลังนี้ได้ประมาณ ปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16 เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30

 
ปราสาทบ้านเบญจ์
 
ปราสาทบ้านเบญจ์
 • การเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 63 กิโลเมตร บนเส้นทางเดชอุดม-น้ำยืน ตามทางหลวงหมายเลข 2192 เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2214 ก่อนถึงอำเภอทุ่งศรีอุดม
 
ปราสาทบ้านเบญจ์

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอทุ่งศรีอุดมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอทุ่งศรีอุดมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองอ้ม (Nong Om) 10 หมู่บ้าน
2. นาเกษม (Na Kasem) 11 หมู่บ้าน
3. กุดเรือ (Kut Ruea) 10 หมู่บ้าน
4. โคกชำแระ (Khok Chamrae) 10 หมู่บ้าน
5. นาห่อม (Na Hom) 11 หมู่บ้าน

ประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวดสมโภชศาลหลักเมืองแก้ไข

ประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวดสมโภชศาลหลักเมืองเป็นการสืบสานและ ส่งเสรมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชาวอำเภอทุ่งศรีอุดม ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอทุ่งศรีอุดม ตลอดจนเป็นการสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่งได้มีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสมโภชศาลหลักเมือง และ พิธีบวงสรวงศาลอำเภอทุ่งศรีอุดม/ กานประกวดขบวนแห่ ของตำบลต่างๆ /การแข่งขันว่าว การแข่งขันเป่าโหวด การแข่งขันสะนู พิณ แคน การแข่งขันพานบายศรีสู่ขวัญ การแข่งขันการสวดสรภัญญะ การประกวดส้มตำเพื่อสุขภาพ การแข่งขันคุณภาพข้าวสาร และ มันสำปะหลัง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบวงดนตรี และ การประกวดธิดาท้องถิ่น นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งศรีอุดม กล่าวว่า การจัดงานบุญประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวด เป็นการร่วมมือ ของอำเภอทุ่งศรีอุดม สภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งศรีอุดม ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และ องกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2537 เป็นต้นมา โดยมีกำหนดจัดงานในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปี จนเมื่อถึงปี 2547 ได้มีการจัดสร้าง และ ปรับปรุงศาลหลักเมืองของอำเภอทุ่งศรีอุดมขึ้น จึงมีการเพิ่มชื่อการจัดงาน ขึ้น ว่า งานบุญประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวด และสมโภชศาลหลักเมือง

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอทุ่งศรีอุดมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองอ้มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกษมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกชำแระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาห่อมทั้งตำบล

โรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

ธนาคารแก้ไข

 • ธนาคารการเกษตรและสหกรการเกษตร

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง พิเศษ): 14. 22 เมษายน 2535.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอวารินชำราบ และกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (145 ง พิเศษ): 95. 13 พฤศจิกายน 2535.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (74 ง): 13. 8 มิถุนายน 2536.
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. 26 กันยายน 2540.
 5. นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ http://www.lib.ubu.ac.th/html/ub_info/other/name/thungsriudom.html