อำเภอทุ่งศรีอุดม

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ทุ่งศรีอุดม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอทุ่งศรีอุดม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Thung Si Udom
คำขวัญ: 
ปอขาวข้าวงาม อร่ามตาปราสาทบ้านเบญจ์
วัฒนธรรมดีเด่นโหวดว่าวสะนู ถิ่นน่าอยู่ทุ่งศรีอุดม
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอทุ่งศรีอุดม
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอทุ่งศรีอุดม
พิกัด: 14°44′0″N 104°54′36″E / 14.73333°N 104.91000°E / 14.73333; 104.91000
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด307.0 ตร.กม. (118.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด29,223 คน
 • ความหนาแน่น95.19 คน/ตร.กม. (246.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34160
รหัสภูมิศาสตร์3426
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 1
ถนนเดชอุดม-น้ำยืน ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

อำเภอทุ่งศรีอุดมเดิมเป็นท้องที่การปกครองของอำเภอเดชอุดม ต่อมาเมื่อมีความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมมากขึ้น จึงได้แยกตำบลทุ่งเทิง ตำบลหนองอ้ม ตำบลนาเกษม ตำบลกุดเรือ และตำบลโคกชำแระออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535[1] และในวันที่ 30 กันยายน ปีเดียวกัน ทางราชการได้แยกท้องที่บางส่วนของตำบลทุ่งเทิงมาจัดตั้งเป็นตำบลใหม่คือตำบลนาห่อม[2] แต่ในวันที่ 1 มิถุนายนของปีถัดมา ตำบลทุ่งเทิงก็ถูกโอนกลับไปขึ้นกับอำเภอเดชอุดม เนื่องจากราษฎรในพื้นที่เดินทางไปติดต่อราชการได้สะดวกกว่ามาที่กิ่งอำเภอ[3]

กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดมได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2540[4] โดยแบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็น 5 ตำบล ประกอบด้วยตำบลหนองอ้ม ตำบลนาเกษม ตำบลกุดเรือ ตำบลโคกชำแระ และตำบลนาห่อม

คำว่า "ทุ่งศรีอุดม" หมายถึง พื้นที่ราบโล่ง อุดมสมบูรณ์ และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง"[5]

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

ปราสาทบ้านเบญจ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเบญจ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้ม ปราสาทบ้านเบญจ์ เป็นศาสนสถานขอมขนาดย่อมประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 หลังตั้งอยู่บนฐาน ศิลาแลง ที่สร้างแยกกัน กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2533 ได้พบทับหลังรูปเทพนพเคราะห์ หรือเทวดาประจำทิศทั้ง 9 องค์ และรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณจากลักษณะแผนผังทางสถาปัตยกรรมและภาพสลักบนทับหลังที่พบอาจกำหนดอายุปราสาทหลังนี้ได้ประมาณ ปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16 เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30

 • การเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 63 กิโลเมตร บนเส้นทางเดชอุดม-น้ำยืน ตามทางหลวงหมายเลข 2192 เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2214 ก่อนถึงอำเภอทุ่งศรีอุดม ด้านข้างบริเวณปราสาท เป็นที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอทุ่งศรีอุดมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอทุ่งศรีอุดมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองอ้ม (Nong Om) 10 หมู่บ้าน
2. นาเกษม (Na Kasem) 11 หมู่บ้าน
3. กุดเรือ (Kut Ruea) 10 หมู่บ้าน
4. โคกชำแระ (Khok Chamrae) 10 หมู่บ้าน
5. นาห่อม (Na Hom) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอทุ่งศรีอุดมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองอ้มทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเกษมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกชำแระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาห่อมทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง พิเศษ): 14. 22 เมษายน 2535. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-09. สืบค้นเมื่อ 2012-08-24.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอวารินชำราบ และกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (145 ง พิเศษ): 95. 13 พฤศจิกายน 2535.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (74 ง): 13. 8 มิถุนายน 2536. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-27. สืบค้นเมื่อ 2012-08-24.
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. 26 กันยายน 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2012-08-24.
 5. นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือ http://www.lib.ubu.ac.th/html/ub_info/other/name/thungsriudom.html เก็บถาวร 2009-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน