อำเภอนาแก

อำเภอในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย

นาแก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม

อำเภอนาแก
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอนาแก
คำขวัญ: 
ทุ่งนากว้างใหญ่ แนวไพรภูพาน เที่ยวดานสาวคอย ล่องลอยน้ำก่ำ ถ้ำพระเวสงามตา บูชาพระธาตุศรีคูณ
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°56′48″N 104°30′3″E / 16.94667°N 104.50083°E / 16.94667; 104.50083
อักษรไทยอำเภอนาแก
อักษรโรมันAmphoe Na Kae
จังหวัดนครพนม
พื้นที่
 • ทั้งหมด523.035 ตร.กม. (201.945 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด76,736 คน
 • ความหนาแน่น146.71 คน/ตร.กม. (380.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 48130
รหัสภูมิศาสตร์4807
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนาแก เลขที่ 204
หมู่ที่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาแกมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาแกแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 143 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาแก (Na Kae) 12 หมู่บ้าน 7. ก้านเหลือง (Kan Lueang) 14 หมู่บ้าน
2. พระซอง (Phra Song) 16 หมู่บ้าน 8. หนองบ่อ (Nong Bo) 12 หมู่บ้าน
3. หนองสังข์ (Nong Sang) 12 หมู่บ้าน 9. นาเลียง (Na Liang) 12 หมู่บ้าน
4. นาคู่ (Na Khu) 11 หมู่บ้าน 10. บ้านแก้ง (Ban Kaeng) 11 หมู่บ้าน
5. พิมาน (Phiman) 11 หมู่บ้าน 11. คำพี้ (Kham Phi) 9 หมู่บ้าน
6. พุ่มแก (Phum Kae) 16 หมู่บ้าน 12. สีชมพู (Si Chomphu) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาแกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนาแก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาแก
 • เทศบาลตำบลพระซอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระซองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาแก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสังข์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิมานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุ่มแกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก้านเหลืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเลียงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแก้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำพี้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีชมพูทั้งตำบล

สถานที่สำคัญแก้ไข

สถานศึกษาแก้ไข

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ)
 • วิทยาลัยการอาชีพนาแก
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก
 • โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
 • โรงเรียนนาแกพิทยาคม
 • โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
 • โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
 • โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ
 • โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก