เปิดเมนูหลัก

อำเภอนาทม

อำเภอในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย

นาทม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม เดิมทีเป็นตำบลหนึ่งในกิ่งอำเภออากาศอำนวย ก่อนที่จะโอนไปยังอำเภอบ้านแพง ตำบลนาทมตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2310 มีครอบครัวย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งแรก 3-4 ครอบครัว เท่าที่ทราบคือครอบครัวขุนศรี (ตระกูลศรีนาทม) และครอบครัวยายหืด (ตระกูลวงษาศรี) ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาทมในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เป็นอำเภอที่กันดารที่สุด ยากจนที่สุดในจังหวัดนครพนม

อำเภอนาทม
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอนาทม
คำขวัญ: ป่าดงเมาเขาลังกา ยางพาราคุณภาพดี
ปลาชุมลุ่มน้ำฮี้ ผ้ามัดหมี่สีสวยงาม
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°47′7″N 104°5′26″E / 17.78528°N 104.09056°E / 17.78528; 104.09056
อักษรไทยอำเภอนาทม
อักษรโรมันAmphoe Na Thom
จังหวัดนครพนม
พื้นที่
 • ทั้งหมด397.945 ตร.กม. (153.647 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด23,335
 • ความหนาแน่น58.64 คน/ตร.กม. (151.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์48140
รหัสภูมิศาสตร์4811
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนาทม เลขที่ 200
หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอนาทมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอนาทมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาทม (Na Thom) 15 หมู่บ้าน
2. หนองซน (Nong Son) 13 หมู่บ้าน
3. ดอนเตย (Don Toei) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอนาทมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองซนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเตยทั้งตำบล

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแก้ไข

  • อาชีพหลัก การทำนาปี การทำนาปรัง การทำไร่ และการทำสวน
  • อาชีพเสริม ปุ๋ยหมักนาดี บายศรีโนนสวาท ไม้กวาดโคกสี มัดหมี่พันห่าว นาสามัคคีเห็ดขอน บ้านหมอนดอนดู่ บ้านหมวกดอนแดง ปลาแห้งดอนเตย ลำเต้ยนานอ ทอผ้านาทม หน่อไม้ต้มคำแม่นาง แผ่นยางสามแยก ปลาแดกท่าพันโฮง