อำเภอแม่ใจ

อำเภอในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

แม่ใจ (คำเมือง: Lanna-Mae Chai.png) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา มีชื่อเสียงด้านการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ซึ่งมีคุณภาพดีที่สุดในประเทศและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

อำเภอแม่ใจ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mae Chai
คำขวัญ: 
พระเจ้าทองทิพย์คู่ถิ่น แหล่งทำกิน
หนองเล็งทราย มากมายสวนลิ้นจี่
รสดีมะพร้าวเผา
แผนที่จังหวัดพะเยา เน้นอำเภอแม่ใจ
แผนที่จังหวัดพะเยา เน้นอำเภอแม่ใจ
พิกัด: 19°20′42″N 99°48′54″E / 19.34500°N 99.81500°E / 19.34500; 99.81500
ประเทศ ไทย
จังหวัดพะเยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด300.8 ตร.กม. (116.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด32,884 คน
 • ความหนาแน่น109.32 คน/ตร.กม. (283.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 56130
รหัสภูมิศาสตร์5607
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแม่ใจตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแม่ใจแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[1]
1. แม่ใจ   Mae Chai 10 1,877 4,840
2. ศรีถ้อย   Si Thoi 13 2,714 7,169
3. แม่สุก   Mae Suk 10 2,327 5,594
4. ป่าแฝก   Pa Faek 11 1,924 5,323
5. บ้านเหล่า   Ban Lao 14 2,641 7,982
6. เจริญราษฎร์   Charoen Rat 8 1,523 4,002

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแม่ใจประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแม่ใจ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่ใจและบางส่วนของตำบลศรีถ้อย
 • เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ใจ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)
 • เทศบาลตำบลป่าแฝก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแฝกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลศรีถ้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีถ้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สุกทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

 • บ้านปางปูเลาะ อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่ใจ 12 กิโลเมตร มีหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านปางปูเลาะซึ่งยังคงเป็นชนเผ่าที่รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเหนียวแน่น ที่สำคัญบ้านปางปูเลาะยังเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มีอาณาเขตครอบคลุม อำเภอแม่ใจ อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอเมืองเชียงราย โดยอุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ มีอ่างเก็บน้ำแม่ปืมอยู่บริเวณบ้านแม่ปืม อำเภอแม่ใจ
 • หนองเล็งทราย เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ของชาวอำเภอแม่ใจที่ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพจับปลาในหนอง โดยบริเวณรอบ ๆ หนองเล็งทรายจะมีร้านอาหารและคาราโอเกะให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้ใช้บริการกันหลายร้าน
 • มะพร้าวเผา มะพร้าวที่นี่จะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี เป็นที่นิยมดื่ม ภายในร้านมีสินค้าที่กลุ่มแม่บ้านทำวางขายจะเป็นสินค้าพื้นบ้าน เช่น กระเป๋าและเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่น เช่น สะล้อ ซอ และขลุ่ย

อ้างอิงแก้ไข

 1. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดพะเยา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย