อำเภอจุน

อำเภอในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุน (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา

อำเภอจุน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Chun
วัดกู่ผางลาง
คำขวัญ: 
พระธาตุขิงแกง แหล่งปลาเค้า ค่าวหงส์หิน ถิ่นเวียงลอ พืชผลเกษตรมีเพียงพอ ข้าวก่ำงาม
แผนที่จังหวัดพะเยา เน้นอำเภอจุน
แผนที่จังหวัดพะเยา เน้นอำเภอจุน
พิกัด: 19°20′12″N 100°8′6″E / 19.33667°N 100.13500°E / 19.33667; 100.13500
ประเทศ ไทย
จังหวัดพะเยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด571.2 ตร.กม. (220.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด48,292 คน
 • ความหนาแน่น84.55 คน/ตร.กม. (219.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 56150
รหัสภูมิศาสตร์5602
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอจุน เลขที่ 361 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

อำเภอจุน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย แยก ตำบลจุน และตำบลลอ อำเภอเชียงคำ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2506[1] และตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี 2508 [2] อำเภอจุนเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณเวียงลอ ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับเมืองพะเยา

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอจุนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 86 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. ห้วยข้าวก่ำ   Huai Khao Kam 12 3,507 9,159
2. จุน   Chun 17 3,376 9,463
3. ลอ   Lo 11 2,332 6,447
4. หงส์หิน   Hong Hin 13 2,430 7,007
5. ทุ่งรวงทอง   Thung Ruang Thong 13 2,528 7,957
6. ห้วยยางขาม   Huai Yang Kham 11 2,124 5,835
7. พระธาตุขิงแกง   Phra That Khing Kaeng 9 1,721 5,116

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอจุนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก่ำทั้งตำบล[4][5]
 • เทศบาลตำบลเวียงลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลอทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหงส์หิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหงส์หินทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลจุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจุนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยางขามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระธาตุขิงแกงทั้งตำบล

สถานศึกษา

แก้

โรงเรียนมัธยมศึกษา

แก้

โรงเรียนประถมศึกษา

แก้

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

แก้
 1. ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
 2. กล้วยหอมทองยัดเยียด
 3. น้ำพริกข่า
 4. แจกันไม้มะม่วง
 5. ข้าวแตน
 6. โคมล้านนา กลุ่มหัตถกรรมล้านนาชุมชนวัดสันป่าสัก

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ (กิ่งอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองเชียงราย กิ่งอำเภอแม่ใจ อำเภอพาน กิ่งอำเภอจุน อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ,กิ่งอำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และกิ่งอำเภอดอนตาล อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม)
 2. พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘
 3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดพะเยา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 4. [1]๔ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ กิ่งอำเภอจุน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 5. [2]๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล สภาตำบลห้วยข้าวก่ำ รวมกับเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา