อำเภอเกาะยาว

อำเภอในจังหวัดพังงา ประเทศไทย

อำเภอเกาะยาว ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา

อำเภอเกาะยาว
แผนที่จังหวัดพังงา เน้นอำเภอเกาะยาว
คำขวัญ: 
เกาะสามเมือง ลือเลื่องการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวรังนก มรดกอันดามัน มหัศจรรย์น้ำทะเลจืด
พิกัดภูมิศาสตร์: 8°6′42″N 98°35′27″E / 8.11167°N 98.59083°E / 8.11167; 98.59083
อักษรไทยอำเภอเกาะยาว
อักษรโรมันAmphoe Ko Yao
จังหวัดพังงา
พื้นที่
 • ทั้งหมด141.3 ตร.กม. (54.6 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด14,366 คน
 • ความหนาแน่น101.89 คน/ตร.กม. (263.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์82160
รหัสภูมิศาสตร์8202
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว ถนนกาลัญกุล ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

เกาะยาว มีพื้นที่ประมาณ 137.6 ตร.กม. ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ อีกทั้งยังถูกล้อมรอบด้วยเกาะเล็กๆ อีกมากมาย มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

บรรพบุรุษของชาวเกาะยาวได้อพยพมาจากจังหวัดตรังตั้งถิ่นฐานที่เกาะยาวน้อย และ สตูล จะตั้งถิ่นฐานที่เกาะยาวใหญ่ และอื่น ๆ ที่อยู่แถบนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2328) ขณะที่พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองต่าง ๆ ผู้ที่หนีมาเห็นว่าเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่มีความเหมาะสมที่จะหลบภัย จึงได้ตั้งหลักแหล่งบริเวณนี้

พ.ศ. 2446 ทางราชการยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอเกาะยาว แยกออกมาจากอำเภอเมืองพังงา และขึ้นต่อเมืองพังงา ได้สร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอหลังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2463 ต่อมาได้ย้ายมาในที่ว่าการปัจจุบันในปี พ.ศ. 2508

ต่อมาข้าราชการและประชาชนต้องการให้ยกกิ่งอำเภอเกาะยาวเป็นอำเภอเกาะยาว ตลอดจนจังหวัดพังงาได้สนับสนุนให้ทางราชการยกฐานะให้ รวมได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย จนในที่สุดก็ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเกาะยาวเป็น อำเภอเกาะยาว ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 รวมระยะเวลาการเป็นกิ่งอำเภอ 85 ปี นับว่าเป็นกิ่งอำเภอที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเกาะยาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เกาะยาวน้อย (Ko Yao Noi) 7 หมู่บ้าน
2. เกาะยาวใหญ่ (Ko Yao Yai) 4 หมู่บ้าน
3. พรุใน (Phru Nai) 7 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเกาะยาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเกาะยาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะยาวน้อย
 • เทศบาลตำบลพรุใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุในทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว)

ประชากรแก้ไข

 • เชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
 • อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงและเกษตรกรรม
 • ศาสนา ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมร้อยละ 99.9 ชาวไทยพุทธและอื่น ๆ ร้อยละ 0.1

การเดินทางไปเกาะยาวน้อยแก้ไข

 • จากจังหวัดพังงา

เที่ยวไป จากท่าเรือท่าด่านศุลกากร - เกาะยาวน้อย (ท่าเรือมาเนาะ หรือ ท่าเรือสุขาภิบาล ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงด้วย) มีเรือออกวันละ 1 เที่ยว เวลาเที่ยงตรง เที่ยวกลับ จากเกาะยาวน้อย - ท่าเรือท่าด่านศุลกากร มีเรือออกเวลา 7 โมงเช้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.ครึ่ง

 • จากจังหวัดภูเก็ต

เที่ยวไป จากท่าเรือบางโรง มีเรือโดยสารขนาดใหญ่และเรือโดยสารแบบติดเครื่องยนต์เร็ว ( Speed Boat )ออกวันละ 9 เที่ยว ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.50 นาฬิกา โมงเช้าถึง 17.40 นาฬิกา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เที่ยวกลับ จากท่าเรือเกาะยาวน้อย - ท่าเรือบางโรง มีเรือออกวันละ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น

 • จากจังหวัดกระบี่

ลงเรือที่ท่าเรือท่าเลน มีเรือโดยสาร แบบเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท เที่ยวแรกออก ตั้งแต่เวลา 8.00น จนถึงเที่ยวสุดท้าย 17.50 น. เรือวิ่งทุกชั่วโมง ใช้เวลาในการเดินทาง 15-20นาที สำหรับเรือเร็ว 35-50นาที สำหรับเรือหางยาว

การเดินทางไปเกาะยาวใหญ่แก้ไข

 • จังหวัดภูเก็ต

เที่ยวไป

 1. 08.30 น. ท่าเรือเจียรวานิช (เรือเร็ว)
 2. 11.00 น. ท่าเรือเจียรวานิช (วันศุกร์เรือออก 10.30 น.)
 3. 14.00 น. ท่าเรือเจียรวานิช (เรือข้ามฟากเอารถยนต์ลงเรือได้)
 4. 17.00 น. ท่าเรือเจียรวานิช (เรือเร็ว)
 • จังหวัดพังงา

เที่ยวกลับ

 1. 07.20 น. ท่าเรือโละจาก (เรือเร็ว)
 2. 08.00 น. ท่าเรือโละจาก (เรือข้ามฟาก)
 3. 14.00 น. ท่าเรือโละจาก (เรือข้ามฟาก)
 4. 15.00 น. ท่าเรือโละจาก (เรือยนต์โดยสารไม้)
 • เที่ยวเรือเพิ่มใหม่

จากเกาะยาวใหญ่ออกจากท่าเรือแหลมใหญ่ เทียบท่าท่าเรือแหลมหิน จังหวัดภูเก็ต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข