อำเภอภูซาง

อำเภอในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อำเภอภูซาง (คำเมือง: LN-Tambon-Phu Sang.png) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยา

อำเภอภูซาง
แผนที่จังหวัดพะเยา เน้นอำเภอภูซาง
คำขวัญ: ประตูสู่หลวงพระบาง ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดน้ำตกอุ่น หวานละมุนน้ำอ้อยสบบง สูงส่งถิ่นพระธาตุ ตลาดชายแดนไทย-ลาว
พิกัดภูมิศาสตร์: 19°36′0″N 100°19′24″E / 19.60000°N 100.32333°E / 19.60000; 100.32333
อักษรไทยอำเภอภูซาง
อักษรโรมันAmphoe Phu Sang
จังหวัดพะเยา
พื้นที่
 • ทั้งหมด293.486 ตร.กม. (113.316 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด32,196 คน
 • ความหนาแน่น109.70 คน/ตร.กม. (284.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์56110
รหัสภูมิศาสตร์5608
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอภูซาง ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอภูซางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอภูซางเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงคำ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูซาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูซาง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอภูซางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. ภูซาง   Phu Sang 13 2,209 6,325
2. ป่าสัก   Pa Sak 10 1,500 4,205
3. ทุ่งกล้วย   Thung Kluai 12 2,411 7,783
4. เชียงแรง   Chiang Raeng 12 1,905 5,897
5. สบบง   Sop Bong 12 2,736 7,282

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอภูซางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลสบบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบบงทั้งตำบล[4][5]
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูซางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าสักทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งกล้วยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงแรงทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แก้ไข

 1. ผ้าทอมือ
 2. กระเป๋าหญ้าแฝก
 3. แหนมหนัง
 4. แหนมซี่โครงสบบง

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอภูซาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 28. 26 มิถุนายน 2539.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.
 3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดพะเยา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 4. [1]๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลสบบง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 5. [2]๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล สภาตำบลสบบง รวมกับ เทศบาลตำบลสบบง กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา