รองประธานาธิบดีลาว

รองประธานาธิบดีลาว เป็นตำแหน่งทางการเมืองในประเทศลาวที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 รองประธานประเทศได้รับการเลือกตั้งจากสภาแห่งชาติลาว

ประเทศลาว
Emblem of Laos.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศลาวรายนามรองประธานาธิบดีลาว[1]

ลำดับ รายนาม ดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ประธานาธิบดี พรรค
1 สีสะหวาด แก้วบุนพัน พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541 หนูฮัก พูมสะหวัน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
2 อุดม ขัดติยะ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 คำไต สีพันดอน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ว่าง (1999–2001)
5 จูมมะลี ไซยะสอน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549 คำไต สีพันดอน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
4 บุนยัง วอละจิด พ.ศ. 2549 20 เมษายน พ.ศ. 2559 จูมมะลี ไซยะสอน พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
5 พันคำ วิพาวัน 20 เมษายน พ.ศ. 2559 อยู่ในตำแหน่ง บุนยัง วอละจิด พรรคประชาชนปฏิวัติลาว

อ้างอิงแก้ไข

  1. The Far East and Australasia 2003. Taylor & Francis Group. 2002. p. 741. ISBN 9781857431339. สืบค้นเมื่อ 2014-11-19.

ดูเพิ่มแก้ไข