พลเอก คำไต สีพันดอน (ลาว: ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ; เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 ที่แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว)[1] เป็นนักการเมืองชาวลาวซึ่งเป็นประธานพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 และประธานาธิบดีลาว[2] ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ถึง 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เมื่อเขาถูกแทนที่โดยนายจูมมะลี ไซยะสอน เขาเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในปี พ.ศ. 2497 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปี พ.ศ. 2499

คำไต สีพันดอน
ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
(13 ปี 117 วัน)
ประธานาธิบดีหนูฮัก พูมสะหวัน
ตนเอง
ก่อนหน้าไกสอน พมวิหาน
ถัดไปจูมมะลี ไซยะสอน (ในฐานะ เลขาธิการใหญ่)
ประธานประเทศลาว คนที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549
(8 ปี 104 วัน)
นายกรัฐมนตรีสีสะหวาด แก้วบุนพัน
บุนยัง วอละจิด
รองประธานาธิบดีอุดม ขัดติยะ
จูมมะลี ไซยะสอน
หัวหน้าพรรคตนเอง
จูมมะลี ไซยะสอน
ก่อนหน้าหนูฮัก พูมสะหวัน
ถัดไปจูมมะลี ไซยะสอน
นายกรัฐมนตรีลาว คนที่ 12
ดำรงตำแหน่ง
15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
(6 ปี 193 วัน)
ประธานาธิบดีไกสอน พมวิหาน
หนูฮัก พูมสะหวัน
ก่อนหน้าไกสอน พมวิหาน
ถัดไปสีสะหวาด แก้วบุนพัน
รองนายกรัฐมนตรีลาว
ดำรงตำแหน่ง
2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534
(15 ปี 256 วัน)
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ หนูฮัก พูมสะหวัน, พูมี วงวิจิด, พูม สีปะเสิด และสาลี วงคำขาว
นายกรัฐมนตรีไกสอน พมวิหาน
ก่อนหน้าสถาปนาตำแหน่ง
ถัดไปคำผุย แก้วบัวละพา
ตำแหน่งรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2534
(15 ปี 256 วัน)
ประธานาธิบดีเจ้าสุภานุวงศ์
พูมี วงวิจิด
นายกรัฐมนตรีไกสอน พมวิหาน
ก่อนหน้าสถาปนาตำแหน่ง
ถัดไปจูมมะลี ไซยะสอน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 (100 ปี)
แขวงจำปาศักดิ์ ลาวในอารักขาของฝรั่งเศส อินโดจีนของฝรั่งเศส (ปัจจุบัน ประเทศลาว)
พรรคการเมืองคอมมิวนิสต์อินโดจีน (พ.ศ. 2497–2499)
ประชาชนปฏิวัติลาว (พ.ศ. 2499–ปัจจุบัน)
การเข้าร่วม
พรรคการเมืองอื่น
ลาวอิสระ
ปะเทดลาว
คู่สมรสทองวัน สีพันดอน
บุตร
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ลาว ลาวอิสระ (พ.ศ. 2489–2491)
ลาว ปะเทดลาว (พ.ศ. 2493–2518)
 ลาว (พ.ศ. 2518–2534)
สังกัดลาว กองทัพประชาชนลาว
ประจำการพ.ศ. 2489–2534
ยศ พลเอก
บังคับบัญชากองทัพประชาชนลาว
ผ่านศึกสงครามกลางเมืองลาว

ประวัติทางการเมืองที่สำคัญ แก้

 • พ.ศ. 2490: เข้าร่วมขบวนการปฏิวัติ
 • พ.ศ. 2495: เข้าเป็นสมาชิกขบวนการลาวอิสระ (Lao Freedom Front)
 • พ.ศ. 2495-2497: เป็นประธาน Committee of the Central Region
 • พ.ศ. 2497: เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน
 • พ.ศ. 2498-2500: เป็นหัวหน้าขบวนการปะเทดลาว
 • พ.ศ. 2499: เป็นสมาชิก Central Party Committee และได้รับคัดเลือกจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นสมาชิก
 • พ.ศ. 2499: เข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาชนลาว
 • พ.ศ. 2500: เข้าเป็นสมาชิกศูนย์กลางพรรค (the Central Party Committee)
 • พ.ศ. 2500-2502: เป็นหัวหน้าสำนักงานศูนย์กลางพรรคฯ
 • พ.ศ. 2503: เป็นหัวหน้ากองกำลังทหารของขบวนการปะเทดลาว
 • พ.ศ. 2515, 2525, 2529 และ 2535: ได้รับเลือกจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นสมาชิกกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฯ
 • พ.ศ. 2518-2534: ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีลาว, รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ, ผู้บัญชาการกองทัพประชาชนลาว
 • 15 ส.ค. 2534: ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลาว โดยความเห็นชอบของสภาแห่งชาติ
 • 24 พ.ย. 2535: ดำรงตำแหน่งประธานพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
 • 24 ก.พ. 2541-8 มิ.ย.2549: ดำรงตำแหน่งประธานประเทศลาว

อ้างอิง แก้

 1. Joseph Chinyong Liow, Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia (fourth edition, 2015), Routledge, page 212.
 2. Doeden, Matt (2007) Laos in Pictures, Lerner Publishing Group, ISBN 978-0-8225-6590-1, p. 71
ก่อนหน้า คำไต สีพันดอน ถัดไป


หนูฮัก พูมสะหวัน    
ประธานประเทศลาว
(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)
  จูมมะลี ไซยะสอน
ไกสอน พมวิหาน    
ประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
(24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2549)
  ตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ฯจูมมะลี ไซยะสอน
ไกสอน พมวิหาน    
นายกรัฐมนตรีลาว
(15 สิงหาคม พ.ศ. 2534 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541)
  สีสะหวาด แก้วบุนพัน