สีสะหวาด แก้วบุนพัน

ไฟล์:Sisavath Keobounphanh.gif
สีสะหวาด แก้วบุนพัน

สีสะหวาด แก้วบุนพัน (ลาว: ສີສະຫວາດ ແກ້ວບຸນພັນ) เป็นรองประธานประเทศลาวคนแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2541 เป็นนายกรัฐมนตรีลาวคนที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2544

ปัจจุบันเขาเป็นกรรมการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว