ปะเทดลาว (อังกฤษ: Pathet Lao; ลาว: ປະເທດລາວ) เป็นชื่อของขบวนการปฏิวัติลาวที่เป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในสมาคมอินโดจีนช่วงแรก กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตั้งแต่ พ.ศ. 2487 กำเนิดของกลุ่มนี้เริ่มจากการที่เจ้าสุภานุวงศ์ได้ต่อต้านการฟื้นฟูลัทธิจักรวรรดินิยมของฝรั่งเศส จนต้องเข้ามาลี้ภัยในไทยและออกไปเวียดนามเมื่อ พ.ศ. 2492 เมื่อมีการประนีประนอมระหว่างกลุ่มชาตินิยมลาวกับฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2493 เจ้าสุพานุวงจึงจัดตั้งสมัชชาต่อต้านขึ้นที่แนวชายแดนเวียดนาม และตั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลแห่งชาติที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อปะเทดลาว

ปะเทดลาว
ธงของกลุ่มปะเทดลาว
ปฏิบัติการค.ศ.1950 – 2 ธันวาคม ค.ศ.1975
แนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต์
ลัทธิมากซ์–เลนิน
ลัทธิชาตินิยมฝ่ายซ้าย
สนับสนุนเวียดนาม
กองบัญชาการเวียงจันทร์
พันธมิตรรัฐพันธมิตร:

พันธมิตรที่ไม่ใช่รัฐ:

ปรปักษ์รัฐศัตรู:

ศัตรูที่ไม่ใช่รัฐ:

การสู้รบและสงครามสงครามอินโดจีน
สงครามเวียดนาม
สงครามกลางเมืองลาว
การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย

กลุ่มปะเทดลาวถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำข้อตกลงเจนีวาว่าด้วยอินโดจีน ใน พ.ศ. 2497 หลังจากนั้นกลุ่มนี้ได้ก่อตั้งแนวลาวฮักซาดเป็นแนวร่วมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือพรรคคอมมิวนิสต์ และยังเป็นชื่อเรียกของขบวนการปฏิวัติที่ยึดอำนาจได้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518

อ้างอิง

แก้
  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กทม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2548.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้