ปานี ยาท่อตู้

ปานี ยาท่อตู้ (ลาว: ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້; เกิด: 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1951) เกิดที่บ้านสามแจ เมืองหนองแฮด แขวงเชียงขวาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค (กรรมการบริหารพรรค), ประธานคณะประจำสภาแห่งชาติ, ประธานสภาแห่งชาติ, กรรมการคณะประจำ, ผู้ประจำการคณะประจำสภาแห่งชาติ ปีที่เข้าร่วมการปฏิวัติ วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1976 ปีที่เข้าร่วมพรรคอย่างเป็นทางการ วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1979

ปานี ยาท่อตู้
ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້
เกิด18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1951
บ้านสามแจ เมืองหนองแฮด แขวงเชียงขวาง
สัญชาติลาว
ชาติพันธุ์ม้ง
การศึกษาสูงสุดทฤษฎีการเมือง การปกครอง
อาชีพกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค, ประธานคณะประจำสภาแห่งชาติ, ประธานสภาแห่งชาติลาว
องค์การพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
มีชื่อเสียงจากประธานสภาแห่งชาติลาว สตรีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองลาว
ศาสนาพุทธ เถรวาท

ปานี ยาท่อตู้ เป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองลาว ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

ระยะเวลาการดำเนินงานแก้ไข

 1. ค.ศ. 1959 - 1970 เป็นนักเรียนสามัญศึกษา
 2. ค.ศ. 1971 - 1975 เป็นนักศึกษา ที่สาธารณรัฐ สังคมนิยม เวียดนาม
 3. ค.ศ. 1976 - 1977 เป็นรองหัวหน้าแผนกงบประมาณ อยู่ธนาคารพิเศษ นครหลวงเวียงจันทน์
 4. ค.ศ. 1977 - 1978 เป็นพนักงานขนขวาย นครหลวงเวียงจันทน์, เป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาการธนคารแห่งรัฐ
 5. ค.ศ. 1978 - 1979 เป็นรองกรมเงินตรา
 6. ค.ศ. 1979 - 1982 เป็นหัวหน้ากรมเงินตรา (อธิบดีกรม)
 7. ค.ศ. 1982 - 1983 เป็นหัวหน้ากรมเศรษฐกิจ และแผนการ
 8. ค.ศ. 1983 - 1986 เป็นหัวหน้ากรมลงทุนก่อสร้างพื้นฐาน
 9. ค.ศ. 1986 - 1987 เป็นรองผู้ว่าการธนาคาร แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว
 10. ค.ศ. 1987 - 1992 เป็นกรรมการสำรองศูนย์กลางพรรค, ผู้ว่าการธนาคาร แห่ง สปป.ลาว
 11. ค.ศ. 1992 - 1995 เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรค, รองผู้ว่าการธนาคาร แห่ง สปป.ลาว
 12. ค.ศ. 1996 - 1997 เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรค, ผู้ว่าการธนาคาร แห่ง สปป.ลาว
 13. ค.ศ. 1997 - 2001 เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรค, สมาชิกสภาแห่งชาติ ชุดที่ 4, กรรมการคณะประจำ, ผู้ประจำการคณะประจำสภาแห่งชาติ และเป็นหัวหน้ากรรมมาธิการบรรดาเผ่า
 14. ค.ศ. 2002 - 2006 เป็นกรรมการศูนย์กลางพรรค, สมาชิกสภาแห่งชาติ ชุดที่ 5, รองประธานสภาแห่งชาติ, กรรมการคณะประจำ, ผู้ประจำการคณะประจำสภาแห่งชาติ
 15. 23 มีนาคม ค.ศ. 2006 การประชุมสมัยสามัญใหญ่ ครั้งที่ 8 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค
 16. ค.ศ. 2006 - 2010 เป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค, สมาชิกสภาแห่งชาติ ชุดที่ 6, รองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติ, รองประธานสภาแห่งชาติลาว ชุดที่ 6
 17. ค.ศ. 2010 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาแห่งชาติลาว เป็นสุภาพสตรีคนแรก ในประวัติศาสตร์การเมืองของลาว