รายชื่อนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตราแผ่นดิน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ฝั่ม มิญ จิ๊ญ

ตั้งแต่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีเวียดนาม
ผู้ประเดิมตำแหน่งโฮจิมินห์
สถาปนา2 กันยายน พ.ศ. 2488

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแห่งจักรวรรดิเวียดนาม (2488) แก้

ลำดับ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ภาพ
1 1 เจิ่น จ่อง กีม
(2426–2496)
17 เมษายน พ.ศ. 2488 23 สิงหาคมพ.ศ. 2488

นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (2488–2519) แก้

ลำดับ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ภาพ
1 1 โฮจิมินห์
(2433–2512)
2 กันยายน พ.ศ. 2488 20 กันยายน พ.ศ. 2498  
2 2 ฝั่ม วัน ดง
(2449–2543)
20 กันยายน พ.ศ. 2498 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519  

ประธานรัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐเวียดนามใต้ (2512–2519) แก้

ลำดับ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ภาพ
3 1 ฮหวิ่ญ เติ๊น ฟ้าต
(2456–2532)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2512 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519

หัวหน้ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2519–ปัจจุบัน) แก้

นายกรัฐมนตรี (2519–2524) แก้

ลำดับ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ภาพ
2 1 ฝั่ม วัน ดง
(2449–2543)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2524  

ประธานคณะรัฐมนตรี (2524–2535) แก้

ลำดับ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ภาพ
2 1 ฝั่ม วัน ดง
(2449–2543)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 18 มิถุนายน พ.ศ. 2530  
4 2 ฝั่ม หุ่ง
(2455–2531)
18 มิถุนายน พ.ศ. 2530 10 มีนาคม พ.ศ. 2531
หวอ วัน เกียต
(2465–2551)
10 มีนาคม พ.ศ. 2531 22 มิถุนายน พ.ศ. 2531
5 3 โด๋ เหมื่อย
(2460–)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2531 8 สิงหาคม พ.ศ. 2534  
6 4 หวอ วัน เกียต
(2465–2551)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2534 24 กันยายน พ.ศ. 2535

นายกรัฐมนตรี (2535–ปัจจุบัน) แก้

ลำดับ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ภาพ
6 4 หวอ วัน เกียต
(2465–2551)
24 กันยายน พ.ศ. 2535 24 กันยายน พ.ศ. 2540
7 5 ฟาน วัน ขาย
(2476–)
24 กันยายน พ.ศ. 2540 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
8 6 เหงียน เติ๊น สุง
(2492–)
27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 7 เมษายน พ.ศ. 2559 -
9 7 เหงียน ซวน ฟุก
(2497–)
7 เมษายน พ.ศ. 2559 5 เมษายน พ.ศ. 2564  
10 8 ฝั่ม มิญ จิ๊ญ
(2501–)
5 เมษายน พ.ศ. 2564 อยู่ในตำแหน่ง