โด๋ เหมื่อย (เวียดนาม: Đỗ Mười) เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 โดยหลังจากนั้นเหมื่อยได้ลาออกและให้เล ขา เฟียว ขึ้นครองตำแหน่งแทน

โด๋ เหมื่อย
Đỗ Mười
เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนที่ 9
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2534 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2540
(6 ปี 185 วัน)
ก่อนหน้าเหงียน วัน ลิญ
ถัดไปเล ขา เฟียว
เลขาธิการคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2534 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2540
(6 ปี 185 วัน)
ก่อนหน้าเหงียน วัน ลิญ
ถัดไปเล ขา เฟียว
ประธานสภารัฐมนตรีแห่งเวียดนามคนที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
22 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2534
(3 ปี 47 วัน)
ก่อนหน้าหวอ วัน เกียต
ถัดไปหวอ วัน เกียต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460
อำเภอทัญจี่ ฮานอย, อินโดจีนของฝรั่งเศส
เสียชีวิต1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (101 ปี)
ฮานอย, ประเทศเวียดนาม
เชื้อชาติเวียดนาม
พรรคการเมือง พรรคคอมมิวนิสต์

เหมื่อยเกิดเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ที่กรุงฮานอย เริ่มต้นทำงานเป็นช่างทาสี เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนใน พ.ศ. 2482 ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสจับได้และถูกจำคุก 10 ปี แต่เขาหนีออกมาเมื่อ พ.ศ. 2488 ต่อมา เขาได้เป็นสมาชิกประจำของคณะกรรมการกลางพรรคเมื่อ พ.ศ. 2503 และได้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลด้วย เขาเป็นผู้มีแนวคิดอนุรักษนิยม ไม่เห็นด้วยกับนโยบายปฏิรูปโด๋ยเม้ยของเหงียน วัน ลิญ แต่สุดท้ายก็ยอมให้ปรับเศรษฐกิจของเวียดนาม เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ ระหว่างดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค เขาได้ต่อต้านการลดบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วย

อ้างอิง แก้

  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
ก่อนหน้า โด๋ เหมื่อย ถัดไป
เหงียน วัน ลิญ    
เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
(27 มิถุนายน พ.ศ. 2534 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2540)
  เล ขา เฟียว
หวอ วัน เกียต
(รักษาการ)
   
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในชื่อ ประธานสภารัฐมนตรีแห่งเวียดนาม
(22 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2534)
  หวอ วัน เกียต