อาณาจักรศรีเกษตร

อาณาจักรศรีเกษตร (พม่า: သရေခေတ္တရာ ပြည်) เป็นนครรัฐของชาวปยู ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศพม่าในปัจจุบัน เชื่อว่ามีกำเนิดในสมัยต้นพุทธกาลหรือก่อน 2,500 ปีมาแล้ว โดยชนชาติปยูซึ่งตั้งบ้านเมืองอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองแปร

อาณาจักรศรีเกษตร

သရေခေတ္တရာ ပြည်
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 9–ประมาณ ค.ศ. 1050
สถานะนครรัฐ
เมืองหลวงศรีเกษตร
ภาษาทั่วไปภาษาปยู
ศาสนา
ศาสนาพุทธ, วิญญาณนิยม, ศาสนาพราหมณ์
การปกครองราชาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์สมัยคลาสสิก
• สถาปนา
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 9
• ประกาศใช้ปฏิทินพม่า
22 มีนาคม ค.ศ. 638
• พระเจ้าดัตตาบอง[1] ขึ้นครองราชย์
25 มีนาคม ค.ศ. 739
• ล่มสลาย
ประมาณ ค.ศ. 1050
ถัดไป
อาณาจักรพุกาม

ต่อมาชนชาติปยูได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และได้รับความเจริญทางอักษรศาสตร์จากอินเดีย ในยุคที่รุ่งเรืองถึงขีดสุด อาณาจักรนี้มีอำนาจปกครองเกือบตลอดแหลมมลายู จนใน พ.ศ. 651 ชาวมอญทางใต้ได้ยกทัพเข้ามารุกราน และอาณาจักรนี้ก็เริ่มเสื่อมลง จนใน พ.ศ. 1375 อาณาจักรน่านเจ้าก็ยกทัพลงมาทำลายลงโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของชาวพม่า เมื่อพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม ทรงแผ่พระราชอำนาจเข้ามาแทนที่

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้