รายชื่อสัตว์ในตำนาน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือรายชื่อสัตว์ในตำนาน รวบรวมจากตำนานของหลายประเทศ รายการด้านล่างนี้รวมไปถึงสปีชีส์ของสัตว์ในตำนานด้วย สิ่งมีชีวิตซึ่งค้นพบในสมัยใหม่ไม่รวมอยู่ในรายชื่อด้านล่างนี้

เนื้อหา: บนสุด -

แก้ไข

กินรี

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

่ลแก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข