ในคติชาวบ้านยิว โกเลม (อังกฤษ: golem; ฮีบรู: גולם‎) เป็นสัตว์รูปอย่างมนุษย์ซึ่งประกอบขึ้นจากวัตถุไม่มีชีวิตแล้วเสกเป่าให้มีชีวิต (พยนต์) ทั้งนี้ ครั้งหนึ่ง คำ "โกเลม" ที่ใช้ในเพลงสวดสดุดีและลายลักษณ์อักษรสมัยมัชฌิมยุค เคยหมายถึง วัตถุใดอันหารูปพรรณสัณฐานมิได้ โกเลมจะเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย ตามความเชื่อ ถ้าเราอยากจะให้โกเลมมีชีวิต เราจะต้องหาคนที่สร้างโกเลมเป็น แล้วเขียนคำว่า emeth ที่แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์ ลงไปในปากของมัน [1]

พระแรบไบรูปหนึ่งกำลังเสกเป่าโกเลม วาดขึ้นในปี 1899

อ้างอิง แก้

  1. Idel, Moshe (1990). golem: Jewish magical and mystical traditions on the artificial anthropoid. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 0-7914-0160-X. page 296