เลวีอาธาน (לִוְיָתָן "ม้วน; ขด", ภาษาฮิบรูมาตรฐาน Livyatan, ภาษาฮิบรูติเบเรียน Liwyāṯān) เป็นงูในทะเลตามคัมภีร์ฮีบรู (เพลงสดุดี 74:13-14; โยบ 41; และ อิสยาห์ 27:1)

"การสังหารเลวีอาธาน" ภาพพิมพ์ ค.ศ. 1865 โดย กุสตาฟ โดเร (Gustave Doré)

คำว่า "เลวีอาธาน" นั้น ยังหมายถึงสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ หรือสัตว์ขนาดใหญ่ใดๆ ก็ได้ ในภาษาฮิบรูใหม่ คำนี้มีความหมายเพียง วาฬ เท่านั้น

อ้างอิง แก้

  • Labriola, Albert C. (1982). "The Medieval View of History in Paradise Lost". In Mulryan, John. Milton and the Middle Ages. Bucknell University Press. pp. 115–34. ISBN 978-0-8387-5036-0. P. 127.
  • Link, Luther (1995). The Devil: A Mask Without a Face. Reaktion Books. pp. 75–6. ISBN 0-948462-67-1.