ด้านล่างนี้คือ รายชื่อผีไทย และ แถนไท

รายชื่อ

แก้

รายชื่อแถน

แก้
 • ดั้ง First Deity แถนแรก
 • แดด Solar Deity แถนแห่งดวงอาทิตย์
 • เดือน Lunar Deity แถนแห่งดวงจันทร์
 • ดิน Earth Deity แถนแห่งโลก
 • ดาว Star Deity แถนแห่งดาวอื่น ๆ
 • ดอย Mountain Deity แถนแห่งภูเขา
 • ดอน Island Deity แถนแห่งเกาะ
 • ด้ำ House Deity แถนประจำบ้าน
 • ดี Goodness Deity แถนแห่งความดี
 • ดึก Night Deity แถนเวลากลางคืน
 • ดิบ Heath Deity แถนแห่งสุขภาพและความเป็น
 • ดับ Death Deity แถนแห่งโรคภัยและความตาย
 • ด่าน Gateway Deity แถนประจำประตู
 • เดือด War Deity แถนแห่งสงคราม
 • ดื่ม Water and Alcohol Deity แถนแห่งน้ำและเครื่องดื่มมึนเมา
 • ดา Water Deity แถนแห่งแหล่งน้ำ
 • ดก Fruitful Abundance Deity แถนแห่งความอุดมสมบูรณ์
 • ดอก Flower Deity แถนแห่งดอกไม้
 • ดาบ Sword Deity แถนแห่งศาสตราวุธ
 • ดง Tree and Forest Deity แถนแห่งต้นไม้และป่าไม้
 • ดัง Voice Deity แถนแห่งเสียง
 • ดม Odor Deity แถนแห่งกลิ่น
 • ดู Visual Deity แถนแห่งการมองเห็น
 • เด้า Sexual Deity แถนแห่งการมีเพศสัมพันธ์
 • ด้าน Defence Deity แถนแห่งการป้องกัน
 • โดด-ดูด Gravity Deity แถนแห่งแรงโน้มถ่วง
 • เด่น Beauty Deity แถนแห่งความงาม
 • แดน Land Deity แถนแห่งเขตที่ดินขนาดใหญ่
 • โดน Time Deity แถนแห่งเวลา
 • เดิ่น Field Deity แถนแห่งเขตที่ดินขนาดเล็ก
 • ดัน Pressure Deity แถนแห่งแรงกดดัน
 • ด้น Music Deity แถนแห่งการดนตรี
 • ด่า Cursing Deity แถนแห่งการสาปแช่ง
 • เดา Fortune Teller Deity แถนแห่งการทำนายอนาคต
 • ดื้อ Deity of Independence แถนแห่งความอิสระ
 • ดูก Skeleton Deity แถนแห่งกระดูก
 • ดอง Deity of Marriage แถนแห่งการแต่งงาน
 • ได้ Deity of Creative Power แถนแห่งความสามารถ[4]

แหล่งที่อยู่ของแถน

แก้
 • ห้วย แหล่งน้ำจืดทั่วไป เช่น แม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง
 • ห้วง แหล่งน้ำเค็มทั่วไป เช่น ทะเล มหาสมุทร
 • หาว สวรรค์
 • เหว นรก
 • หุบ ส่วนลึกของถ้ำหรือภูเขา
 • ห้อง ส่วนปิดของสถานที่
 • หอ ส่วนว่างของสถานที่สูง

อ้างอิง

แก้
 1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เก็บถาวร 2009-03-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (สืบค้นออนไลน์)
 2. "การนับถือผีมเหสักข์ (มเหศักดิ์)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-10. สืบค้นเมื่อ 2021-02-12.
 3. "ประเพณีเลี้ยงผีมเหสักข์ จังหวัดสกลนคร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-18. สืบค้นเมื่อ 2021-02-12.
 4. ชนชาติไทในนิทาน : แลลอดแว่นคติชนและวรรณกรรมพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง กรุงเทพฯ : มติชน, 2545