ดาบ เป็นชื่อเรียกของอาวุธที่มีขนาดยาวและมีคมที่ด้าน มีการใช้ทั่วโลกโดยมีชื่อเรียกและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ส่วนประกอบหลักของดาบจะประกอบด้วยสามส่วนหลักคือ คมดาบ ไว้สำหรับฟันและตัด, ปลายดาบไว้สำหรับแทง, และ ด้ามดาบไว้สำหรับจับถือ

ดาบญี่ปุ่น หรือ คะตะนะ เป็นดาบที่มีคมด้านเดียว

ชนิดของดาบแก้ไข

ชนิดของดาบแบ่งได้หลายประเภท โดยแบ่งตาม

 1. ลักษณะการทำคมดาบ
  1. ดาบที่มีคมสองด้าน ส่วนใหญ่พบในแถบยุโรป ตัวอย่างเช่น เคลย์มอร์ หรือ ดาบใบกว้าง
  2. ดาบที่มีคมด้านเดียว เช่น คะตะนะหรือ Katana (ดาบญี่ปุ่น) เตา (ดาบจีน) หรือ ดาบไทย ทั่วไปของไทย โดยมากมักจะเป็นดาบที่มีลักษณะโค้ง แต่ดาบที่มีคมด้านเดียวที่มีลักษณะใบดาบแบบตรงก็มี
 2. ขนาดของดาบ
  1. ดาบขนาดใหญ่ที่ต้องใช้สองมือจับถือ
  2. ดาบขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่สามารถใช้มือเดียว ในการควบคุมดาบ
 3. ลักษณะการใช้งาน
  1. ดาบจริงที่ใช้ในการรบหรือต่อสู้
  2. ดาบรำ
  3. ดาบซ้อม หรือดาบฝึกหัด เช่น ดาบไม้ ดาบไม้ไผ่ ดาบหวาย
  4. ดาบสำหรับตั้งแสดง หรือดาบโชว์
  5. ดาบที่ใช้ในการประหารชีวิตผู้ต้องโทษประหารชีวิตโดยวิธีการตัดหัว (ใช้ในสมัยโบราณ สำหรับไทยใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงประมาณสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น)

อ้างอิงแก้ไข

 • Allchin, F.R. in South Asian Archaeology 1975: Papers from the Third International Conference of the Association of South Asian Archaeologists in Western Europe, Held in Paris (December 1979) edited by J.E.van Lohuizen-de Leeuw. Brill Academic Publishers, Incorporated. 106-118. ISBN 9004059962.
 • Prasad, Prakash Chandra (2003). Foreign Trade and Commerce in Ancient India. Abhinav Publications. ISBN 8170170532.
 • Edgerton; et al. (2002). Indian and Oriental Arms and Armour. Courier Dover Publications. ISBN 0486422291.
 • Withers, Harvey J S; World Swords 1400 - 1945, Studio Jupiter Military Publishing (2006). ISBN 095491011.
 • Kao Ch'ü-hsün (1959/60). "ป่าซางโฆษณาของคุณมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนTHE CHING LU SHRINES OF HAN SWORD WORSHIP IN HSIUNG NU RELIGION." Central Asiatic Journal 5, 1959–60, pp. 221–232.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข