เคลย์มอร์ (อังกฤษ: claymore) เป็นดาบชนิดหนึ่งของสก็อตแลนด์ เป็นดาบที่ต้องจับสองมือมีด้ามจับแบบไขว้กัน ผู้ใช้ดาบประเภทนี้ดั้งเดิมเป็นชาวสก๊อตแลนด์แถบภูเขาสูง ดาบชนิดที่ใกล้เคียงกันคือดาบใบกว้างแบบด้ามจับหุ้มด้วยหนังสาน (basket hilted broadsword) ใช้กันในศตวรรษที่ 16 โดยผู้ริเริ่มใช้เป็นกองทัพทหารชาวอังกฤษ

ดาบเคลย์มอร์

ดาบเคลย์มอร์ (แบบสก๊อต) แก้

ดาบสองมือเคลย์เมอร์เริ่มใช้ในช่วงปลายยุคกลางของยุโรป มันถูกนำมาใช้เพื่อการสงคราม และการต่อสู้ระหว่างชายแดนกับอังกฤษประมาณ ค.ศ. 1500-1700

อ้างอิง แก้

  • Wagner, Paul; Christopher Thompson (2005). "The Words "Claymore" and "Broadsword"". SPADA (Highland Village, TX: Chivalry Bookshelf) 2: 111–117.