เหว (อังกฤษ: Ravine) เป็นช่องว่างระหว่างเขาที่มีความลึก,แคบและชัน ซึ่งส่วนมากเกิดจากการกัดเซาะของลำธาร[1] โดยส่วนใหญ่ปากเหวจะมีขนาดใหญ่กว่าห้วยและมีขนาดเล็กกว่าหุบเขา

Wawoz homole2.jpg

คำนิยามแก้ไข

หุบเหวคือรอยแยกที่ลึกลงไปในภูเขาหรือช่องลึกหว่างเขาซึ่งมีความชันค่อยข้างสูงตามแนงขว้างซึ่งร่องเหวนั้นจะมีองศากับพื้นคือประมาณ 20-70องศา โดยเหวนั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อนแต่ด้วยลักษณะที่ไม่ได้มีการปิดกั้นทางไหลของน้ำจึงทำให้เหวไม่สามารกักเก็บน้ำเอาไวได้[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Definition of "ravine" at Merriam-Webster
  2. Christopher G. Morris; Academic Press (1992). Academic Press Dictionary of Science and Technology. Gulf Professional Publishing. pp. 1802–. ISBN 978-0-12-200400-1. สืบค้นเมื่อ 1 October 2012.

Other web to find the definition (Definition.com)

ดูเพิ่มแก้ไข

  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Ravines