11:49, 1 มิถุนายน 2558 (ICT)Pannotia2776 (พูดคุย)pannotia277611:49, 1 มิถุนายน 2558 (ICT)Pannotia2776 (พูดคุย)

ระดับวิกิพีเดีย:2

เขียนครั้งแรกเมื่อ 3 เดือนก่อน

จุดมุ่งหมาย:เพื่อทำให้บทความทางธรณีวิทยาสมบูรณ์ และเติมเต็มบทความในหมวดหมู่ที่ไม่สมบูรณ์

ผลงาน

ดูที่ ด้านล่าง

-สร้างโครงร่าง เติมเต็มบทความเรื่อง ยุคทางธรณี (หลักๆ ดูที่บรมยุคโพรเทอโรโซอิก)

-ปรับปรุงแก้ไขบทความต่างๆ และจัดให้ตรงบรรทัด

-เขียนไป ประมาณ 20 กว่าบทความ(ยุคหมดนั่นแหละ = =)

-สร้างแม่แบบใหม่ (ดูที่ แม่แบบ:อาร์เคียน)

-อื่นๆ

สำหรับบทความอื่น ดูที่ อนาคตของโลก