บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10) เป็นรหัสของโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติที่ตรวจพบ อาการนำ สภาพสังคม หรือสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บหรือโรค จัดทำขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก รหัสได้ถูกจัดทำขึ้นแตกต่างกันถึง 155,000 รหัสและสามารถติดตามการวินิจฉัยและหัตถการใหม่ๆ ดังจะเห็นจากรหัสที่เพิ่มขึ้นจากฉบับก่อนหน้า ICD-9 ที่มีอยู่เพียง 17,000 รหัส[1]

งานจัดทำ ICD-10 เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2526 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535[2]

รหัสรายการ

แก้

ด้านล่างเป็นรหัสรายการ ICD-10

บทที่ รหัส หัวข้อ
1 A00-B99 โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค
2 C00-D48 เนื้องอก
3 D50-D89 โรคของเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางอย่างของกลไกภูมิคุ้มกัน
4 E00-E90 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
5 F00-F99 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
6 G00-G99 โรคของระบบประสาท
7 H00-H59 โรคของตาและอวัยวะเคียงลูกตา
8 H60-H95 โรคของหูและปุ่มกระดูกกกหู
9 I00-I99 โรคของระบบไหลเวียนโลหิต
10 J00-J99 โรคของระบบหายใจ
11 K00-K93 โรคของระบบย่อยอาหาร
12 L00-L99 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
13 M00-M99 โรคของระบบกล้ามเนื้อโครงร่าง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
14 N00-N99 โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
15 O00-O99 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
16 P00-P96 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด
17 Q00-Q99 รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของโครโมโซม
18 R00-R99 อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใด
19 S00-T98 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องบางอย่างจากสาเหตุภายนอก
20 V01-Y98 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย
21 Z00-Z99 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ
22 U00-U99 รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

อ้างอิง

แก้
  1. CMS Office of Public Affairs (August 15, 2008). "HHS Proposes Adoption of ICD-10 Code Sets and Updated Electronic Transaction Standards". News Release. U.S. Department of Health & Human Services. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (web)เมื่อ 2008-09-17. สืบค้นเมื่อ 2008-10-22.
  2. WHO | International Classification of Diseases (ICD)