ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
Nella Sota
NELLA32
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่จังหวัดขอนแก่น
เริ่มเขียน17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สิ่งที่สนใจ
ความตั้งใจเขียน แก้ไข ปรับปรุงบทความเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ttsผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาแม่
ค่นไซ้ค่นนี่เว้าอีสาน
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
nod-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเหนือได้ในระดับกลาง
คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองได้มอกก๋ำปอ
lo-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาลาวได้ในระดับพื้นฐาน
ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ໃຊ້ພາສາລາວໃນລະດັບພື້ນຖານ
sou-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาใต้ หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
ค่นช้ายค่นนี้แลงต้ายม้ายหรู่เหรืองซักฮิด
ผู้ใช้ตามภาษา

ติดต่อได้ที่หน้าพูดคุยครับ

โต๊ะทำงาน แก้ไข

คลัง แก้ไข

โครง แก้ไข

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด... พ.ศ. 2563

ฉบับร่าง แก้ไข

ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์เทอดรัฐธรรมนูญ

ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขอนแก่น

ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ สมุทรสาคร

ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ สุรินทร์

ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ ร้อยเอ็ด

ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ นครราชสีมา

ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ บุรีรัมย์

ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ ปัตตานี

ฉบับร่าง:อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ ชัยภูมิ

https://th.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation?from=en&to=th&campaign=interlanguagelink&page=Isan+people

ผู้ใช้:NELLA32/คนอีสาน

หน้าทดลองเขียน แก้ไข

ผู้ใช้:NELLA32/กระบะทราย

ผู้ใช้:NELLA32/ทดลอง 1

ผู้ใช้:NELLA32/ทดลอง 2

ผู้ใช้:NELLA32/ร่างภาคอีสาน

ผู้ใช้:NELLA32/ร่าง อบจ.

งานที่กำลังทำ แก้ไข

จาซินดา อาร์เดิร์น

งานที่จะทำ แก้ไข

อองซานซูจี

สถานีรถไฟอุดรธานี

สถานีรถไฟน้ำพอง

สถานีรถไฟบ้านไผ่

โครงการวิกิ แก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสิทธิมนุษยชน
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิภาคอีสาน
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสถานศึกษา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศไทย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกายวิภาคศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการเมือง
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิทางหลวง
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศไต้หวัน