หน้าหลัก สนทนา งาน กระบะทราย บทความ รู้ไหมว่า ภาคผนวก

Mr.Gentle+(CN)
— ชาววิกิพีเดีย —
เกิด3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (23 ปี)
จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
เพศ
ประเทศไทย
สถิติบัญชีผู้ใช้
เข้าร่วมเมื่อ9 กันยายน พ.ศ. 2555 (11 ปี)
กล่องผู้ใช้
ผู้ใช้คนนี้คิดว่าวิกิพีตัง

เป็นตัวละครที่น่ารักที่สุดในวิกิพีเดีย

ผลงาน
A-Class article รายชื่อบทความที่สร้าง
(Chronology)
รู้หรือไม่ รายชื่อบทความ "รู้ไหมว่า"
บทความคัดสรร บทความที่ผ่านการเสนอเป็นบทความคัดสรร
บทความคุณภาพ บทความที่ผ่านการเสนอเป็นบทความคุณภาพ
สถานีย่อย สถานีย่อย
หน้าโครงการวิกิ โครงการวิกิ
100 บทความใหม่ล่าสุดของวิกิพีเดียภาษาไทย

เกียรติประวัติ แก้

สัญลักษณ์ ผู้มอบ วันที่ได้รับ
  ดาวผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้:เอ็ดมัน 18 สิงหาคม 2556
  ดาวอุตสาหะ ผู้ใช้:DaJim 31 ธันวาคม 2556
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล ผู้ใช้:B20180 7 พฤษภาคม 2558
  เข็มกลัดที่ระลึกโครงการวิกิประเทศฮังการี ผู้ใช้:Tvcccp 10 ธันวาคม 2559
  ดาวอึดไม่รู้จักเหนื่อย ผู้ใช้:ไทๆ 14 ธันวาคม 2559
  เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน ผู้ใช้:Tvcccp 23 มกราคม 2560
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป ผู้ใช้:Tvcccp 1 พฤษภาคม 2560
  เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา ผู้ใช้:Tvcccp 7 พฤษภาคม 2560
    ดาวทีมเวิร์ก (X2) ผู้ใช้:Tvcccp 29 มกราคม 2565
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาเซียน ผู้ใช้:EZBELLA 27 พฤศจิกายน 2560
  ดาวฟุตบอล ผู้ใช้:Wutzwz 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ใช้:B20180 13 สิงหาคม 2561
      เหรียญรางวัล DYK (X3) ผู้ใช้:B20180
ผู้ใช้:Timekeepertmk
ผู้ใช้:EZBELLA
8 กุมภาพันธ์ 2562
4 สิงหาคม 2563
20 มีนาคม 2564
  ดาวเกียรติยศผู้ตรวจสอบหน้าใหม่ ผู้ใช้:Geonuch 24 กุมภาพันธ์ 2562
  เหรียญรางวัล DYK 200 บทความ!!! ผู้ใช้:EZBELLA 20 มีนาคม 2564
  ดาวผู้ใช้เกียรติยศวิกิพีเดียไทย ผู้ใช้:อิกคิวซัง 9 กรกฎาคม 2564
  ดาวรถไฟ ผู้ใช้:B20180 1 ธันวาคม 2564
  ดาวแห่งชีวิต ผู้ใช้:B20180 17 มิถุนายน 2565