หน้าหลัก สนทนา งาน กระบะทราย บทความ รู้ไหมว่า ภาคผนวก

Mr.Gentle+(CN)
— ชาววิกิพีเดีย —
เกิด3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (23 ปี)
จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
เพศ
ประเทศไทย
สถิติบัญชีผู้ใช้
เข้าร่วมเมื่อ9 กันยายน พ.ศ. 2555 (11 ปี)
กล่องผู้ใช้
ผู้ใช้คนนี้คิดว่าวิกิพีตัง

เป็นตัวละครที่น่ารักที่สุดในวิกิพีเดีย

ผลงาน
A-Class article รายชื่อบทความที่สร้าง
(Chronology)
รู้หรือไม่ รายชื่อบทความ "รู้ไหมว่า"
บทความคัดสรร บทความที่ผ่านการเสนอเป็นบทความคัดสรร
บทความคุณภาพ บทความที่ผ่านการเสนอเป็นบทความคุณภาพ
สถานีย่อย สถานีย่อย
หน้าโครงการวิกิ โครงการวิกิ
100 บทความใหม่ล่าสุดของวิกิพีเดียภาษาไทย

30 พฤษภาคม 2567

29 พฤษภาคม 2567

28 พฤษภาคม 2567

27 พฤษภาคม 2567

26 พฤษภาคม 2567

25 พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567

เกียรติประวัติ แก้

สัญลักษณ์ ผู้มอบ วันที่ได้รับ
  ดาวผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้:เอ็ดมัน 18 สิงหาคม 2556
  ดาวอุตสาหะ ผู้ใช้:DaJim 31 ธันวาคม 2556
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล ผู้ใช้:B20180 7 พฤษภาคม 2558
  เข็มกลัดที่ระลึกโครงการวิกิประเทศฮังการี ผู้ใช้:Tvcccp 10 ธันวาคม 2559
  ดาวอึดไม่รู้จักเหนื่อย ผู้ใช้:ไทๆ 14 ธันวาคม 2559
  เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน ผู้ใช้:Tvcccp 23 มกราคม 2560
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป ผู้ใช้:Tvcccp 1 พฤษภาคม 2560
  เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา ผู้ใช้:Tvcccp 7 พฤษภาคม 2560
    ดาวทีมเวิร์ก (X2) ผู้ใช้:Tvcccp 29 มกราคม 2565
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาเซียน ผู้ใช้:EZBELLA 27 พฤศจิกายน 2560
  ดาวฟุตบอล ผู้ใช้:Wutzwz 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ใช้:B20180 13 สิงหาคม 2561
      เหรียญรางวัล DYK (X3) ผู้ใช้:B20180
ผู้ใช้:Timekeepertmk
ผู้ใช้:EZBELLA
8 กุมภาพันธ์ 2562
4 สิงหาคม 2563
20 มีนาคม 2564
  ดาวเกียรติยศผู้ตรวจสอบหน้าใหม่ ผู้ใช้:Geonuch 24 กุมภาพันธ์ 2562
  เหรียญรางวัล DYK 200 บทความ!!! ผู้ใช้:EZBELLA 20 มีนาคม 2564
  ดาวผู้ใช้เกียรติยศวิกิพีเดียไทย ผู้ใช้:อิกคิวซัง 9 กรกฎาคม 2564
  ดาวรถไฟ ผู้ใช้:B20180 1 ธันวาคม 2564
  ดาวแห่งชีวิต ผู้ใช้:B20180 17 มิถุนายน 2565