ตราแผ่นดินของอิสราเอล

ตราแผ่นดินของอิสราเอล เริ่มใช้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492 มีส่วนประกอบคือโล่ เป็นรูปเมโนราห์วิหาร, ช่อมะกอกโอลีฟ ใต้เมโนราห์วิหาร มีอักษรฮิบรูเขียนว่า อิสราเอล (ฮิบรู:ישראל )

ตราแผ่นดินของอิสราเอล
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐอิสราเอล
เริ่มใช้10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2492
โล่พื้นหลังสีฟ้า วัดเมโนราห์ ช่อมะกอกโอลีฟ ใต้วัดเมโนราห์ มีอักษรฮิบรูเขียนว่า อิสราเอล
คำขวัญอิสราเอล (ฮิบรู:ישראל )

รูปแบบอื่น ๆ แก้

ดูเพิ่ม แก้