บุรุษ (ภาษาศาสตร์)

ในทางภาษาศาสตร์ บุรุษ (อังกฤษ: person)[1] เป็นการแยกแยะบุคคลทางไวยากรณ์ โดยทั่วไปได้แก่ บุรุษที่หนึ่งหมายถึงผู้พูด บุรุษที่สองหมายถึงผู้ที่พูดด้วย และบุรุษที่สามหมายถึงผู้อื่นที่พูดถึง ภาษาทั่วไปจะแสดงบุรุษผ่านคำสรรพนาม เรียกว่า บุรุษสรรพนาม ตัวอย่างเช่น ในภาษาไทย "ฉัน" เป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง "คุณ" เป็นสรรพนามบุรุษที่สอง และ "เขา" เป็นสรรพนามบุรุษที่สาม นอกจากนี้ ภาษายังมักแสดงบุรุษผ่านการผันคำกริยา เช่น กริยาปกติในภาษาอังกฤษมีการเติม -s ในบุรุษที่สาม เอกพจน์

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Grammatical Person". TheFreeDictionary.com. สืบค้นเมื่อ 24 Jun 2022.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)