วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
th-5ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ
This user is able to contribute with a native level of Thai.
ผู้ใช้ตามภาษา
Ascii-
0
ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจรหัสแอสกี
math-2ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง
ผู้ใช้คนนี้เป็นมนุษย์
ผู้ใช้คนนี้เป็นผู้ชาย
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 11 สิงหาคม
12ผู้ใช้คนนี้อายุ 12 ปี
ผู้ใช้คนนี้ภูมิใจที่ได้เกิดในรัชสมัยของ รัชกาลที่ ๙
ผู้ใช้คนนี้เป็นนักเรียน
ผู้ใช้คนนี้ไม่สูบบุหรี่
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา
ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
ผู้ใช้คนนี้ รักองค์โสมฯ
ผู้ใช้คนนี้ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
แด่
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ผู้ใช้คนนี้ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้ใช้คนนี้เคารพและศรัทธาสมเด็จพระสังฆราช
ผู้ใช้คนนี้ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้คนนี้อยู่อาศัยในบ้านเดี่ยว
ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีสิงห์
ผู้ใช้คนนี้ยึดการนับจักรราศีแบบสายนะ
ตามระบบธาตุของจีน
ผู้ใช้นี้เป็นคนธาตุดิน
ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคัดสรร
ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคุณภาพ
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
ผู้ใช้คนนี้ยอมรับการใช้ภาษาแชต

ผู้ใช้:Salarnhiri2011/ข้อมูลของฉัน
ผู้ใช้:Salarnhiri2011/ทดลองเขียน
ผู้ใช้:Salarnhiri2011/บทความที่เขียน