แหลมกู๊ดโฮป (อังกฤษ: Cape of Good Hope; อาฟรีกานส์: Kaap die Goeie Hoop; ดัตช์: Kaap de Goede Hoop) คือแหลมที่ยื่นออกไปทางด้านมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ไกลจากเคปทาวน์ของประเทศแอฟริกาใต้ โดยทั่วไปมักจะเข้าใจผิดกันว่าแหลมกู๊ดโฮปตั้งอยู่ตอนปลายสุดของทวีปแอฟริกาและเป็นจุดที่แบ่งระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย แต่ตามความเป็นจริงแล้วแหลมที่อยู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาคือแหลมอะกะลัส (Cape Agulhas) ประมาณ 150 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความสำคัญของแหลมกู๊ดโฮปเป็นความสำคัญทางจิตวิทยา เพราะถ้าเดินทางตามแนวฝั่งจากเส้นศูนย์สูตรแล้วแหลมกู๊ดโฮปก็จะเป็นจุดที่เป็นการเริ่มหันการเดินทางไปทางตะวันออกมากกว่าที่จะเดินทางต่อไปทางใต้ ฉะนั้นการเดินทางรอบแหลมกู๊ดโฮปในปี ค.ศ. 1488 จึงเป็นจุดหมายสำคัญในการพยายามโดยชาวจักรวรรดิ ในการพบเส้นทางการค้าจากยุโรปโดยตรงไปยังตะวันออกไกล

“แหลมกู๊ดโฮป” มองไปทางตะวันตก

เพราะความที่เป็นแหลมที่สำคัญที่สุดแหลมหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ แหลมกู๊ดโฮปจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับกะลาสีมาเป็นเวลานาน จนได้รับสมญาที่เรียกกันโดยทั่วไปง่าย ๆ ว่า “the Cape”[1] และเป็นจุดหมายสำคัญเส้นทางคลิปเปอร์ (clipper route) ตามเส้นทางของเรือคลิปเปอร์ไปยังตะวันออกไกลและออสเตรเลียและยังใช้ในการเป็นเส้นทางของการแข่งขันเรือยอทหลายประเภท

นอกจากนั้นคำว่า “แหลมกู๊ดโฮป” ก็ยังหมายถึงเคปโคโลนี อาณานิคมที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1652 ในบริเวณแหลม ก่อนที่จะก่อตั้งสหภาพแอฟริกาใต้ คำว่า “แหลมกู๊ดโฮป” หมายถึงภูมิภาคทั้งหมดที่ต่อมาเป็นจังหวัดเคปในปี ค.ศ. 1910

อ้างอิง

แก้
  1. Along the Clipper Way, Francis Chichester; page 78. Hodder & Stoughton, 1966. ISBN 0-340-00191-7

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ แหลมกู๊ดโฮป