แอบู แซอีด แอบดูลแฮยย์ อิบน์ แซฮ์ฮอก บิน แมฮ์มูด แกร์ดีซี (เปอร์เซีย: ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی) รู้จักกันในชื่อ แกร์ดีซี (گردیزی) เป็นนักประวัติศาสตร์และข้าราชการชาวเปอร์เซียในคริสต์ศตวรรษที่ 11[1] โดยที่เป็นที่รู้จักจากการเขียน Zayn al-akhbar หนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์แรกสุดที่เขียนในภาษาเปอร์เซียใหม่[2]

มีข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับแกร์ดีซีน้อย เขาน่าจะมาจากแกร์ดีซในภูมิภาคแซมีนดอแวร์ตามที่นิสบะฮ์ของเขาบอกเป็นนัย[3] ชื่อพ่อของเขาคือแซฮ์ฮอก ซึ่งเป็นชื่อที่ดูเหมือนเป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้[1] แกร์ดีซีเริ่มทำงานเป็นข้าราชการของแมฮ์มูดแห่งแฆซนี (ค. 998 – 1030) กษัตริย์แห่งจักรวรรดิกาสนาวิยะห์ และเป็นพยานผู้เห็นหลายเหตุการณ์ในรัชสมัยพระองค์[2] ในหนังสือ Zayn al-akbar แกร์ดีซีมีทัศนคติต่อประวัติศาสตร์อย่างไม่อคติ ซึ่งถือเป็นเรื่องค่อนข้างน่าทึ่งในสมัยนั้น[1] หนังสือนั้นประกอบด้วยประวัติศาสตร์กษัตริย์อิหร่านก่อนอิสลาม มุฮัมมัด และเคาะลีฟะฮ์จนถึง ค.ศ. 1032 หนังสือนี้ยังมีประวัติการพิชิตโฆรอซอนของอาหรับที่เชื่อว่าแกร์ดีซีใช้ข้อมูลของ al-Sallami ไว้อ้างอิง ส่วนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวเติร์กเขียนโดยใช้ข้อมูลของอิบน์ คุรดาษบิฮ์, แจย์ฮอนี และอิบน์ อัลมุก็อฟฟะอ์เป็นอ้างอิง[4] เขาอาจเป็นลูกศิษย์ของอัลบีรูนี เนื่องจาก Zayn al-akbar มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทศกาลอินเดีย[4]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 Bosworth 2000, pp. 314–315.
  2. 2.0 2.1 Yarshater & Melville 2012, p. 120.
  3. Bosworth 2000, pp. 314–315; Bosworth 2013
  4. 4.0 4.1 Gardizi, W. Barthold, The Encyclopaedia of Islam, Vol.II, p. 978.

ข้อมูล แก้

  • Bosworth, C. Edmund (2013). "Gardīzī". ใน Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett (บ.ก.). Encyclopaedia of Islam (3rd ed.). Brill Online. doi:10.1163/1573-3912_ei3_COM_27374. ISSN 1873-9830.
  • Bosworth, C. Edmund (2000). "Gardīzī, Abū Saʿīd ʿAbd-al-Ḥayy". Encyclopaedia Iranica, Vol. X, Fasc. 3. pp. 314–315.
  • Yarshater, Ehsan; Melville, Charles (2012). Persian Historiography: History of Persian Literature A, Volume 10. I.B.Tauris. ISBN 9780857721402.