หน้าวิธีใช้นี้อธิบายวิธีการสร้างและแก้ไขรายการในวิกิพีเดียภาษาไทย

พื้นฐาน แก้

มีรายการอยู่สามประเภท ได้แก่ รายการไม่เรียงลำดับ รายการเรียงลำดับและรายการคำอธิบาย (หรือรายการบทนิยามหรือรายการความสัมพันธ์) ในส่วนต่อไปนี้ใช้รายการประเภทต่าง ๆ สำหรับตัวอย่างต่าง ๆ กัน แต่รายการประเภทอื่นโดยทั่วไปจะให้ผลลัพธ์คล้ายกัน รายการเรียงลำดับ (เลขนำ) ปกติควรใช้เฉพาะเมื่อรายการที่จัดนั้นควรอยู่ในลำดับเฉพาะ เช่น ขั้นตอนในสูตรทำอาหาร

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
* รายการสร้างได้ง่าย ๆ
** แค่ขึ้นต้นบรรทัดใหม่
* ด้วยเครื่องหมายดอกจัน
** ยิ่งมีเครื่องหมายดอกจันมาก
*** จะยิ่งหมายถึงระดับย่อยลงเรื่อย ๆ

 • รายการสร้างได้ง่าย ๆ
  • แค่ขึ้นต้นบรรทัดใหม่
 • ด้วยเครื่องหมายดอกจัน
  • ยิ่งมีเครื่องหมายดอกจันมาก
   • จะยิ่งหมายถึงระดับย่อยลงเรื่อย ๆ
* บรรทัดใหม่
* ในรายการ
เป็นการสิ้นสุดของรายการ แต่แน่นอนว่า
* คุณสามารถ
* เริ่มใหม่ได้

 • บรรทัดใหม่
 • ในรายการ

เป็นการสิ้นสุดของรายการ แต่แน่นอนว่า

 • คุณสามารถ
 • เริ่มใหม่ได้
# รายการเลขนำมีข้อดี
## เป็นระเบียบ
## ติดตามได้ง่าย

 1. รายการเลขนำมีข้อดี
  1. เป็นระเบียบ
  2. ติดตามได้ง่าย
รายการคำอธิบาย (บทนิยาม, ความสัมพันธ์):
; คำ : คำอธิบาย
หรือ
; คำ 
: คำอธิบาย
สามารถใช้มากกว่าคำและบทนิยามได้โดยสภาพ

หรือ
; คำ 
: คำอธิบายบรรทัดที่ 1
: คำอธิบายบรรทัดที่ 2

รายการคำอธิบาย (บทนิยาม, ความสัมพันธ์):

คำ
คำอธิบาย

หรือ

คำ
คำอธิบาย

สามารถใช้มากกว่าคำและบทนิยามได้โดยสภาพ

หรือ

คำ
คำอธิบายบรรทัดที่ 1
คำอธิบายบรรทัดที่ 2
* หรือสร้างรายการผสม
*# แล้วซ้อนใน
*#* แบบนี้
*#*; ผลไม้
*#*: แอปเปิล
*#*: บลูเบอร์รี

 • หรือสร้างรายการผสม
  1. แล้วซ้อนใน
   • แบบนี้
    ผลไม้
    แอปเปิล
    บลูเบอร์รี
# การขึ้นบรรทัดใหม่ในรายการให้ใช้เอชทีเอ็มแอลอย่างนี้ <br />
# ถ้าใช้วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ตรง ๆ จะทำให้รายการสิ้นสุดลงโดยไม่ได้ตั้งใจ
แบบนี้
# นี่ควรเป็นรายการที่ 3 ไม่ใช่รายการใหม่

 1. การขึ้นบรรทัดใหม่ในรายการให้ใช้เอชทีเอ็มแอลอย่างนี้ <br />
 2. ถ้าใช้วิธีขึ้นบรรทัดใหม่ตรง ๆ จะทำให้รายการสิ้นสุดลงโดยไม่ได้ตั้งใจ

แบบนี้

 1. นี่ควรเป็นรายการที่ 3 ไม่ใช่รายการใหม่
* ย่อหน้าใหม่ในรายการก็ใช้เอชทีเอ็มแอล <p>เช่นกัน</p>
* เหมือนกับ<blockquote>"อัญพจน์บล็อก"</blockquote>แบบนั้น
* หมายเหตุว่าใช้โดยไม่แยกบรรทัดของมาร์กอัพวิกิ

 • ย่อหน้าใหม่ในรายการก็ใช้เอชทีเอ็มแอล

  เช่นกัน

 • เช่นเดียวกับ

  "อัญพจน์บล็อก"

  แบบนั้น
 • หมายเหตุว่าใช้โดยไม่แยกบรรทัดของมาร์กอัพวิกิ

ความผิดพลาดที่พบบ่อย แก้

จะต้องไม่มีบรรทัดว่างระหว่างรายการ บรรทัดว่างจะเป็นการสิ้นสุดรายการ แบ่งให้เป็นสองรายการแยกกัน ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ง่ายโดยใช้รายการเรียงลำดับ

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
# นี่คือรายการที่ 1
# นี่คือรายการที่ 2
# นี่คือรายการที่ 3
# นี่คือรายการที่ 4

 1. นี่คือรายการที่ 1
 2. นี่คือรายการที่ 2
 3. นี่คือรายการที่ 3
 4. นี่คือรายการที่ 4
# นี่คือรายการที่ 1
# นี่คือรายการที่ 2

# นี่คือรายการที่ 3
# นี่คือรายการที่ 4

 1. นี่คือรายการที่ 1
 2. นี่คือรายการที่ 2
 1. นี่คือรายการที่ 3
 2. นี่คือรายการที่ 4

หมายเหตุ: ในวิกิพีเดียภาษาไทย สำหรับเซลล์ของตารางหรือตัวแปรเสริมของแม่แบบ อาจต้องใส่ <nowiki /> ในบรรทัดแรก และขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อให้เครื่องหมายวรรคตอน (# ;) แสดงผลได้ถูกต้อง มิฉะนั้นบรรทัดแรกจะกลายเป็นเครื่องหมายวรรคตอนตามปกติ

ในตัวอย่างที่สองข้างต้น การเรียงเลขตั้งค่าใหม่หลังการขึ้นบรรทัดใหม่ ปัญหานี้อาจสังเกตได้ไม่ชัดกับรายการประเภทอื่น แต่ยังส่งผลต่อรหัสเอชทีเอ็มแอลพื้นหลังและอาจมีผลรบกวนสำหรับผู้อ่านบางคน

หากจะทำให้เป็นรายการ แต่ละบรรทัดจะต้องขึ้นต้นเหมือนกัน ซึ่งใช้กับรายการผสมด้วย

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
# หากคุณเริ่มด้วย
# รายการประเภทหนึ่ง
#; และรายการย่อย
#: คนละประเภท
#:* จะต้องใส่อักขระรายการ
# เรียงลำดับเสมอ

 1. หากคุณเริ่มด้วย
 2. รายการประเภทหนึ่ง
  และรายการย่อย
  คนละประเภท
  • จะต้องใส่อักขระรายการ
 3. เรียงลำดับเสมอ
# หากคุณกลับ
# อันดับ
;# ทุกอย่าง
:# จะ
*:# พังทันที
# และไม่มีอะไรที่เข้ากัน

 1. หากคุณกลับ
 2. อันดับ
 1. ทุกอย่าง
 2. จะ
  1. พังทันที
 1. และไม่มีอะไรที่เข้ากัน

ความผิดพลาดนี้ก็เห็นได้ไม่ชัดเช่นกันในบางกรณี แต่มันจะสร้างรายการประเภทต่าง ๆ ที่มีรายการเดียว นอกจากจะมีความหมายผิดแล้ว อาจมีผลข้างเคียงรบกวนต่อผู้อ่านบางคน

อย่าใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) เพื่อให้ชื่อเรื่องแก่รายการ เพราะอัฒภาคและทวิภาค (:) ก็เป็นรายการประเภทหนึ่ง เครื่องหมายดอกจันก็สร้างรายการอีกประเภทหนึ่ง

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
;ห้ามทำ
*อย่างนี้

ห้ามทำ
 • อย่างนี้

ย่อหน้าและการแบ่งตอนอื่น ๆ แก้

เทคนิคทั้งหมดที่อธิบายในส่วนนี้สามารถใช้ได้พร้อม ๆ กันและกับรายการประเภทใดก็ได้ ระดับใดก็ได้

ย่อหน้าในไอเท็มของรายการ แก้

เพื่อให้เข้าใจง่าย ไอเท็มรายการในมาร์กอัพวิกิล้วนไม่ซับซ้อนไปกว่าย่อหน้าพื้นฐาน การแบ่งบรรทัดในมาร์กอัพวิกิของไอเท็มรายการจะไม่เพียงยุติไอเท็มนั้น แต่ยังทำให้ทั้งรายการยุติลงด้วย และตั้งตัวนับรายการเรียงลำดับใหม่ การแยกรายการไม่เรียงลำดับด้วยบรรทัดว่างอาจดูเหมือนปกติบนจอภาพ แต่มันสร้างรายการหนึ่งไอเท็มแยกกันหลายรายการ ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพ (screen reader) และยังเป็นปัญหาสำหรับการวิเคราะห์บทความของเครื่อง และสำหรับการนำเนื้อหาวิกิพีเดียไปใช้ซ้ำโดยทั่วไป

สามารถสร้างย่อหน้าในไอเท็มรายการได้โดยใช้ส่วนย่อยเอชทีเอ็มแอล <p>...</p> (ย่อหน้า) คร่อมย่อหน้าที่สองและย่อหน้าถัดไป โดยไม่เว้นบรรทัดในมาร์กอัพวิกิ:

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
# ย่อหน้า 1.<p>ย่อหน้า 2.</p><p>ย่อหน้า 3.</p>
# ไอเท็มที่ 2

 1. ย่อหน้า 1.

  ย่อหน้า 2.

  ย่อหน้า 3.

 2. ไอเท็มที่ 2

อย่าใช้ <br /> แทน <p>...</p> เพราะมีอรรถศาสตร์ (semantics) ต่างกันและใช้แทนกันไม่ได้

สำหรับความอ่านได้ของรหัส (การพัฒนาเห็นได้ชัดเมื่อย่อหน้ายาว ไม่ใช่ตัวอย่างสั้นแบบนี้) อาจสร้างการแบ่งบรรทัดด้วยความเห็นเอชทีเอ็มแอล <!-- ... --> ซึ่งเริ่มต้นในบรรทััดหนึ่ง ณ จุดสิ้นสุดของรหัสบรรทัดนั้น และสิ้นสุดที่อีกบรรทัดหนึ่ง ณ จุดเริ่มต้นของรหัสบรรทัดนั้น

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
# ย่อหน้า 1.<!--
 --><p>ย่อหน้า 2.</p><!--
 --><p>ย่อหน้า 3.</p>
# ไอเท็มที่ 2

 1. ย่อหน้า 1.

  ย่อหน้า 2.

  ย่อหน้า 3.

 2. ไอเท็มที่ 2


การแบ่งบรรทัดในไอเท็มรายการ แก้

ใช้ <br /> เดี่ยวสำหรับการแบ่งบรรทัดที่ไม่ใช่ย่อหน้า คือ ที่ที่ไม่ต้องการสร้างรายการซ้อนในเพราะไอเท็มย่อยมีจำนวนนำหน้าอยู่แล้ว

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
# เตรียมส่วนประกอบ:<br />1{{frac|1|2}}  (powdered)<br />2 bat wings<br />4&nbsp;cups mandrake root juice
# คนในหม้อใหญ่เหนือไฟอ่อน ๆ เป็นเวลา 30 นาที

 1. เตรียมส่วนประกอบ:
  11/2 tsp eye of newt (powdered)
  2 bat wings
  4 cups mandrake root juice
 2. คนในหม้อใหญ่เหนือไฟอ่อน ๆ เป็นเวลา 30 นาที

จะต้องใช้การแบ่งบรรทัดด้วยรหัส <br /> การแบ่งบรรทัดข้อความวิกิแท้จริง (คือ การกด ป้อนเข้า/ขึ้นบรรทัด ขณะเขียนรหัสต้นทาง) จะทำให้รายการสิ้นสุด

บล็อกซ้อนในในไอเท็มรายการ แก้

การใช้เอชทีเอ็มแอลคล้ายกันสามารถให้เกิดอัญพจน์บล็อกในไอเท็มรายการ

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
* เริ่มต้นไอเท็มแรก<blockquote>อัญพจน์ขนาดใหญ่</blockquote>ไอเท็มแรกที่เหลือ<br /><br />
* ไอเท็มที่ 2

 • เริ่มต้นไอเท็มแรก

  อัญพจน์ขนาดใหญ่

  ไอเท็มแรกที่เหลือ

 • ไอเท็มที่ 2
* เริ่มต้นไอเท็มแรก<blockquote>อัญพจน์ขนาดใหญ่</blockquote>ไอเท็มแรกที่เหลือ<br /><br />
* ไอเท็มที่ 2

 • เริ่มต้นไอเท็มแรก

  อัญพจน์ขนาดใหญ่

  ไอเท็มแรกที่เหลือ

 • ไอเท็มที่ 2

อีกกรณีที่คล้ายกันคือบล็อกรหัสซ้อนในขนาดเล็ก

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
แม่แบบ {{tnull|fnord}} มี 2 ตัวแปรย่อย:
# {{para|foo}} บ่งชี้ระดับ ''foo'':<br /><pre>{{fnord|foo=20}}</pre>
# {{para|bar}} บ่งชี้...

แม่แบบ {{fnord}} มี 2 ตัวแปรย่อย:

 1. |foo= บ่งชี้ระดับ foo:
  {{fnord|foo=20}}
 2. |bar= บ่งชี้...

ในที่นี้ การแบ่งบรรทัดยังไม่สามารถเกิดในไอเท็มรายการได้ แม้อยู่ใน <pre> และกลเม็ดความเห็นเอชทีเอ็มแอลใช้ไม่ได้กับ <pre> ซึ่งเป็นสาเหตุที่เทคนิคนี้เหมาะสำหรับตัวอย่างรหัสสั้น ๆ เท่านั้น

การต่อไอเท็มรายการหลังไอเท็มย่อย แก้

ในเอชทีเอ็มแอล ไอเท็มรายการอาจมีรายการย่อยหลายรายการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน ฉะนั้นอาจมีบางส่วนของไอเท็มรายการที่ไม่อยู่หน้ารายการย่อยแรกเท่านั้น แต่ยังอยู่ระหว่างรายการย่อย และหลังรายการย่อยสุดท้ายด้วย

ทว่า ในมาร์กอัพวิกิรายการย่อยยึดกฎเดียวกันกับส่วนของหน้า คือ ส่วนเดียวที่เป็นไปได้ของไอเท็มรายการที่จะไม่อยู่ในรายการย่อยคือก่อนรายการย่อยแรก

ในกรณีรายการระดับแรกไม่มีเลขนำในมาร์กอัพวิกิ ข้อจำกัดนี้สามารถอ้อมได้โดยการแบ่งรายการออกเป็หลายรายการ ข้อความย่อหน้าระหว่างรายการบางส่วนอาจดูเป็นส่วนเหนึ่งของไอเท็มรายการหลังรายการย่อย ทว่า ผู้อ่านหลายคนอาจพบว่ามันน่าสับสน เนื่องจากการย่อหน้าอาจทำให้ดูเหมือนเป็นการต่อเนื่องของไอเท็มรายการย่อยสุดท้ายมากกว่า นอกจากนี้ เทคนิคนี้อาจทำให้เกิดบรรทัดว่างก่อนและหลังแต่ละรายการด้วยขึ้นอยูกับซีเอสเอส ซึ่งในกรณีนี้เพื่อความเป็นเอกรูป ไอเท็มรายการระดับแรกทุกไอเท็มควรทำเป็นรายการแยกซึ่งทำให้รหัสซับซ้อนยิ่งขึ้นอีก สำหรับรายการที่ซับซ้อนเช่นนี้ แนะนำให้ใช้เทคนิค {{ordered list}} (รายการเรียงลำดับ) และแทนที่ตัวอย่างรุ่นมาร์กอัพวิกิ "เร็วและสกปรก" ด้วยรุ่น {{tl|ordered list}

รายการมีเลขนำเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่ควรดูเหมือนรายการหนึ่งอาจมีรายการซ้อนในหลายรายการสำหรับซอฟต์แวร์ รายการไม่มีเลขนำอาจให้ผลลัพธ์คล้ายกัน ยกเว้นแต่ปัญหาของการเริ่มใหม่ด้วย 1 จะใช้ไม่ได้

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
<ol>
 <li>ไอเท็มรายการเอ1
  <ol>
   <li>ไอเท็มรายการบี1</li>
   <li>ไอเท็มรายการบี2</li>
  </ol>ไอเท็มรายการเอ1 ต่อ
 </li>
 <li>ไอเท็มรายการเอ2</li>
</ol>
 1. ไอเท็มรายการเอ1
  1. ไอเท็มรายการบี1
  2. ไอเท็มรายการบี2
  ไอเท็มรายการเอ1 ต่อ
 2. ไอเท็มรายการเอ2
{{ordered list
 | ไอเท็มรายการเอ1 {{ordered list
    | ไอเท็มรายการบี1 
    | ไอเท็มรายการบี2 
  }} ไอเท็มรายการเอ1 ต่อ
 | ไอเท็มรายการเอ2
}}
 1. ไอเท็มรายการเอ1
  1. ไอเท็มรายการบี1
  2. ไอเท็มรายการบี2
  ไอเท็มรายการเอ1 ต่อ
 2. ไอเท็มรายการเอ2
# ไอเท็มรายการเอ1
## ไอเท็มรายการบี1
## ไอเท็มรายการบี2
#: ไอเท็มรายการเอ1 ต่อ
# ไอเท็มรายการเอ2

 1. ไอเท็มรายการเอ1
  1. ไอเท็มรายการบี1
  2. ไอเท็มรายการบี2
  ไอเท็มรายการเอ1 ต่อ
 2. ไอเท็มรายการเอ2

ลึกไปอีกหนึ่งระดับ โดยมีไอเท็มรายการย่อยต่อหลังรายการย่อยย่อย จะได้บรรทัดว่างมากขึ้น ทว่า จะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องกับรายการระดับแรก

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
# ไอเท็มรายการเอ1
## ไอเท็มรายการบี1
### ไอเท็มรายการซี1
##: ไอเท็มรายการบี1 ต่อ
## ไอเท็มรายการบี2
# ไอเท็มรายการเอ2

 1. ไอเท็มรายการเอ1
  1. ไอเท็มรายการบี1
   1. ไอเท็มรายการซี1
   ไอเท็มรายการบี1 ต่อ
  2. ไอเท็มรายการบี2
 2. ไอเท็มรายการเอ2

ดูเพิ่มที่ m:แม่แบบ:List demo (backlinks edit)

การเว้นวรรคระหว่างไอเท็ม แก้

สำหรับรายการเรียงลำดับที่รายการซึ่งมีความยาวมากกว่าหนึ่งย่อหน้า การใช้กลเม็ดความเห็นเอชทีเอ็มแอลที่กล่าวข้างต้นเพื่อเพิ่มบรรทัดว่างระหว่างไอเท็มในวิกิโค้ดอาจจำเป็นเพื่อเลี่ยงควาามสับสนของผู้ใช้เพิ่ม This is done with a commented-out line:

# ไอเท็มที่ 1<!--
                        -->
# ไอเท็มที่ 2

แบบนี้ไม่สร้างการเว้นวรรคที่เห็นได้ที่ไม่พึงประสงค์หรือรหัสรายการเลวในหน้าที่แสดงผลแบบการเพิ่มบรรทัดว่าง:

 1. ไอเท็มที่ 1
 2. ไอเท็มที่ 2

ความเห็นต้องขึ้นต้นในบรรทัดเดียวกับที่ไอเท็มก่อนหน้าสิ้นสุด และความเห็นจะต้องสิ้นสุดในบรรทัดของมันเอง

ผิด:

# ไอเท็มที่ 1
<!--
                        -->
# ไอเท็มที่ 2

ผิด:

# ไอเท็มที่ 1
<!--

--># ไอเท็มที่ 2

หากข้อความที่แสดงผลมัีปัญหาการอ่านได้เนื่องจากไอเท็มรายการซับซ้อน หรือด้วยเหตุผลอื่น ประสงค์ให้มีช่องว่างระหว่างไอเท็มรายการ ให้เพิ่มคู่การแบ่งบรรทัดเอชทีเอ็มแอลชัดแจ้งเพื่อยุติไอเท็มรายการ

# ไอเท็ม 1<br /><br />
# ไอเท็ม 2<br /><br />

จะได้

 1. ไอเท็ม 1

 2. ไอเท็ม 2

เทียบกับรุ่นที่ไม่เว้น

 1. ไอเท็ม 1
 2. ไอเท็ม 2

การเปลี่ยนประเภทของรายการ แก้

ประเภทของรายการ (หมายถึงมาร์กเกอร์ประเภทใดปรากฏก่อนไอเท็มรายการ) สามารถเปลี่ยนได้ในซีเอสเอสโดยตั้งคุณสมบัติ list-style-type

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
{{ordered list|type=lower-roman
 | เกี่ยวกับผู้ประพันธ์
 | คำนิยมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
 | คำนิยมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
}}

 1. เกี่ยวกับผู้ประพันธ์
 2. คำนิยมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
 3. คำนิยมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

หรือใช้เอชทีเอ็มแอล:

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
 <li>เกี่ยวกับผู้ประพันธ์</li>
 <li>คำนิยมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1</li>
 <li>คำนิยมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2</li>
</ol>
 1. เกี่ยวกับผู้ประพันธ์
 2. คำนิยมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
 3. คำนิยมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

การย่อหน้ารายการเพิ่ม แก้

ในรายการมีเลขนำในชุดแบบอักษรขนาดใหญ่ บางเบราว์เซอร์ไม่แสดงการย่อหน้าเกินสองหลัก (ช่องว่างความกว้าง 2 ช่อง) ยกเว้นมีการใช้การย่อหน้าเพิ่ม (หรือแต่ละแนวตั้งหากมีหลายแนวตั้ง) แก้ไขได้ด้วยการเพิ่มการย่อหน้าโดยปริยารย 3.2 em อีก 2em และสามารถทำได้หลายวิธี

เมื่อใช้ไอเท็มรายการ <li> เอชทีเอ็มแอลชัดแจ้ง ใช้การเว้นว่างขอบซีเอสเอสชัดแจ้ง 4em เพื่อเพิ่มการเว้นว่างโดยปริยาย 2em เป็นสองเท่า แม้ไม่ใช่วิธีง่ายที่สุด แต่เป็น "วิธีถูกต้องที่สุดและมีประโยชน์หลากหลายที่สุด" เพราะมันไม่อาศัยลักษณะผิดปกติของตัวแจงส่วนใด ๆ หรือละเมิดมาร์กอัพอรรถศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ภาพเพียงอย่างเดียว วิธีนี้ทำให้สามารถขึ้นต้นด้วยจำนวนอื่นนอกจาก 1 ได้ (ดูด้านล่าง) เป็นวิธีแนะนำสำหรับรายการซับซ้อน


มาร์กอัป แสดงผลเป็น
<ol style="margin-left: 5.2em;">
 <li>abc</li>
 <li>def</li>
 <li>ghi</li>
</ol>
 1. abc
 2. def
 3. ghi
{{ordered list|style=margin-left: 2em
 | abc
 | def
 | ghi
}}
 1. abc
 2. def
 3. ghi

ตัวแจงส่วนแปลรายการเรียงลำดับ <ol> โดยปราศจากไอเท็มรายการใด ๆ <li> (ในกรณีนี้ มันมี <ol> อีกอันหนึ่งเข้าใน <div> พร้อม style="margin-left: 2em;" ทำให้เกิดการย่อหน้าของเนื้อหา นี่เป็นวิธีที่มีประโยชน์หลากหลายแต่อาจทำให้เกิดความสับสนได้ เพราะทำให้สามารถเริ่มต้นด้วยจำนวนนอกเหนือจาก 1 (ดูด้านล่าง) มันซับซ้อนโดยไม่จำเป็น และดูเหมือนเอชทีเอ็มแอลที่ไม่สมเหตุสมผล ขณะที่ตัวแจงส่วนแก้ไขมันให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่มีเพียงผู้เชี่ยวชาญมีเดียวิกิเท่านั้นที่ทราบ โดยผลลัพธ์คือผู้เขียนอื่นมีแนวโน้มพยายาม "แก้ไข" โดยลบสิ่งที่ดูเหมือนโค้ด <ol> ที่ซ้ำซ้อน

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
<ol>
 <ol>
  <li>abc</li>
  <li>def</li>
  <li>ghi</li>
 </ol>
</ol>
  1. abc
  2. def
  3. ghi

ใส่เอชทีเอ็มแอล <ol>...</ol> ชัดแจ้งรอบไอเท็มรายการมาร์กอัพวิกิ ซึ่งทำหน้าที่แบบเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้าที่เนื้อหาของ "รายการเรียงลำดับที่ไม่มีไอเท็มรายการใด ๆ" ซึ่งตัวมันเองเป็นรายการเรียงลำดับ แสดงด้วยรหัส # มีการผลิตเอชทีเอ็มแอล ฉะนั้นการแสดงผลจึงเหมือนกัน นี่เป็นวิธีง่ายที่สุดและแนะนำเมื่อเริ่มรายการง่าย ๆ ด้วยเลข 1

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
<ol>
# abc
# def
# ghi
</ol>
  1. abc
  2. def
  3. ghi

รายการตั้งแต่หนึ่งบรรทัดขึ้นไปที่มีเครื่องหมายทวิภาคสร้าง รายการคำอธิบาย เอชทีเอ็มแอล5 (เดิมเป็นรายการบทนิยามในเอชทีเอ็มแอล4 และรายการความสัมพันธ์ในเอชทีเอ็มแอล5 แบบร่าง) โดยไม่มีคำให้นิยาม/อธิบาย/ความสัมพันธ์ แต่มีไอเท็มเป็นคำอธิบาย/บทนิยาม/ความสัมพันธ์ จึงมีการย่อหน้า ทว่า หากเครื่องหมายทวิภาคอยู่หน้ารหัส "*" หรือ "#" ของรายการไม่เรียงลำดับหรือเรียงลำดับ จะถือว่ารายการเป็นคำอธิบาย/บทนิยามหนึ่ง ฉะนั้นจึงย่อหน้าทั้งรายการ

วิธีที่ไม่สมควร: เทคนิคด้านล่างนี้ทำให้เกิดมาร์กอัพที่มีรูปแบบเลว และละเมิดวัตถุประสงค์เอชทีเอ็มแอลอถรรศาสตร์ของรายการคำอธิบายเพื่อผลทางภาพอย่างเดียว ฉะนั้นจึงก่อให้เกิดปัญหาการใช้งานและการเข้าถึง จะได้ผลเวลาต้องการความเร็ว แต่ควรเปลี่ยนเป็นรหัสที่ถูกต้องกว่านี้

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
:# abc
:# def
:# ghi
 

 1. abc
 2. def
 3. ghi

หน้า meta:Help:List demo สาธิตว่าวิธีต่าง ๆ เหล่านี้แสดงเลขโดดทุกตัวของจำนวน 3 หลัก (คือ สามารถจัดการรายการที่มี 999 ไอเท็มได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการแสดงผลแม้ในชุดแบบอักษรขนาดค่อนข้างใหญ่)

เจาะจงค่าเริ่มต้น แก้

สามารถเจาะจงค่าเริ่มต้นได้ด้วยแม่แบบ {{ordered list}} โดยใช้ลักษณะประจำ start และ value

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
{{ordered list|start=9
| อัมสเตอร์ดัม
| รอตเทอร์ดัม
| กรุงเฮก
}}
 1. อัมสเตอร์ดัม
 2. รอตเทอร์ดัม
 3. กรุงเฮก

หรือ

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
{{ordered list
| item1_value=9 | 1 = อัมสเตอร์ดัม
| item2_value=8 | 2 = รอตเทอร์ดัม
| item3_value=7 | 3 = กรุงเฮก
}}
 1. อัมสเตอร์ดัม
 2. รอตเทอร์ดัม
 3. กรุงเฮก

หรืออีกทางหนึ่ง มีเฉพาะไอท็มรายการที่ตั้งค่าเท่านั้นที่เขียนด้วยเอชทีเอ็มแอล รายการที่เหลือสามารถใช้วากยสัมพันธ์วิกิ

มาร์กอัป แสดงผลเป็น
# <li value="9">อัมสเตอร์ดัม</li>
# รอตเทอร์ดัม
# กรุงเฮก

 1. อัมสเตอร์ดัม
 2. รอตเทอร์ดัม
 3. กรุงเฮก</nowiki>

แต่จะใช้ไม่ได้ใน <ol>...</ol>

การเปรียบเทียบกับตาราง แก้

นอกจากให้การเรียงเลขอัตโนมัติแล้ว รายการมีเลขนำยังจัดเรียงเนื้อหาของไอเท็ม เทียบได้กับการใช้วากยสัมพันธ์ตาราง

{|
|-
| align="right" | 9. || อัมสเตอร์ดัม
|-
| align="right" | 10. || รอตเทอร์ดัม
|-
| align="right" | 11. || กรุงเฮก
|}

จะได้

9. อัมสเตอร์ดัม
10. รอตเทอร์ดัม
11. กรุงเฮก

การเรียงเลขไม่อัตโนมัติเช่นนี้มีข้อดีหากข้อความกล่าวถึงตัวเลข การแทรกหรือลบไอเท็มหนึ่ง ๆ จะไม่รบกวนไอเท็มที่เหลือ

รายการจุดนำหลายสดมภ์ แก้

{{col-begin|width=auto}}
{{col-break}}
* 1
* 2
{{col-break}}
* 3
* 4
* 5
{{col-end}}

จะได้

เหมายเหตุ: ใช้แม่แบบ {{Columns-list}} ง่ายกว่าและยืดหยุ่นกว่า และไม่แบ่งรายการเดียวออกเป็นหลายรายการ

{{columns-list|colwidth=10em|
* 1
* 2
* 3
* 4
* 5
}}
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

รายการเลขนำหลายสดมภ์ แก้

การระบุค่าเริ่มต้นมีประโยชน์สำหรับรายการเลขนำที่มีหลายสดมภ์ เพื่อเลี่ยงการเริ่มต้นใหม่จาก 1 ในแต่ละสดมภ์ ดังที่กล่าวไปข้างต้นนี่สามารถใช้ได้เฉพาะวากยสัมพันธ์เอชทีเอ็มแอล (สำหรับสดมภ์แรกใช้ได้ทั้งวากยสัมพันธ์วิกิหรือวากยสัมพันธ์เอชทีเอ็มแอล)

ใช้ร่วมกับการย่อหน้าเพิ่มโดยใช้ตัวแปรเสริม |gap=:

{{col-begin|width=auto}}
{{col-break|gap=2em}}
{{ordered list|start=125|a|bb|ccc}}
{{col-break|gap=2em}}
{{ordered list|start=128|ddd|ee|f}}
{{col-end}}

จะได้

การใช้ {{multi-column numbered list}} การคำนวณค่าเริ่มต้นสามารถทำได้อัตโนมัติ และต้องระบุเพียงค่าเริ่มต้นแรกและจำนวนไอเม็ใในแต่ละสดมภ์ยกเว้นสดมภ์สุดท้าย การเพิ่มไอเท็มเข้า หรือลบไอเท็มออกจกาสดมภ์จำเป็นต้องปรับจำนวนเดียว คือ จำนวนไอเท็มในสดมภ์นั้น ไม่ต้องเปลี่ยนเลขตั้งต้นในสดมภ์ที่ไม่ใช่สดมภ์แรกทั้งหมด

{{multi-column numbered list|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee<li>f}}

จะได้

  1. a
  2. bb
  3. ccc
   1. ddd
   2. ee
   3. f
   {{multi-column numbered list|lst=lower-alpha|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}

   จะได้

    1. a
    2. bb
    3. ccc
     1. ddd
     2. ee
      1. f
      {{multi-column numbered list|lst=lower-roman|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}

      จะได้

       1. a
       2. bb
       3. ccc
        1. ddd
        2. ee
         1. f
         {{multi-column numbered list|lst=disc|125|a<li>bb<li>ccc|3|<li>ddd<li>ee|2|<li>f}}

         จะได้

          1. a
          2. bb
          3. ccc
           1. ddd
           2. ee
            1. f

            หมายเหตุว่าค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละสดมภ์ (125, +3, +2) ไม่มีผลเมื่อใช้ประเภทรายการคำอธิบาย

            แบบแนวนอน แก้

            นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอรายการสั้น ๆ โดยใช้การจัดรูปแบบง่ายมาก ๆ ได้ เช่น

            ''ชื่อรายการ:'' ตัวอย่าง 1, ตัวอย่าง 2, ตัวอย่าง 3
            

            ชื่อรายการ: ตัวอย่าง 1, ตัวอย่าง 2, ตัวอย่าง 3

            ลีลานี้ต้องการช่องว่างในหน้าน้อยกว่า และควรใช้วิธีนี้หากมีหน่วยในรายการน้อย สามารถอ่านได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้จุดแก้ไขโดยตรง

            ตาราง แก้

            ตารางหนึ่งสดมภ์คล้ายกับรายการ แต่สามารถจัดเรียงได้ หากมีการเลือกข้อความวิกิเข้ากลุ่มแล้วด้วยแป้นเลือกเข้ากลุ่มเดียวกันแล้ว จะไม่เกิดประโยชน์นี้ ตารางหลายสดมภ์ทำให้สามารถจัดเรียงได้ในสดมภ์ใด ๆ

            ดูเพิ่มที่ วิธีใช้:ตาราง

            ดูเพิ่ม แก้