ผลต่างเป็นหน้าเว็บที่แสดงข้อแตกต่างระหว่างสองรุ่นในหน้าวิกิพีเดีย รุ่นเฉพาะของหน้าเรียก "รุ่นแก้ไข" (revision) รุ่นแก้ไขแต่ละรุ่นมีวันที่และเวลาสร้างสรรค์ไม่เหมือนกันซึ่งสามารถดูได้ในประวัติหน้า คลิกลิงก์ "ต่าง" ในประวัติหน้าจะแสดงผลต่างระหว่างสองรุ่นแก้ไขติดกัน

พบลิงก์ไปผลต่างในหน้าพิเศษต่าง ๆ นอกเหนือจากประวัติหน้า รวมทั้งหน้าเรื่องที่ผู้ใช้เขียีนซึ่งผู้ใช้ทุกคนมี ปรับปรุงล่าสุด การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยงและรายการเฝ้าดู

สามารถสร้างผลต่างระหว่างสองรุ่นใด ๆ ได้โดยใช้ประวัติของหน้า เลือกปุ่มวิทยุซ้ายสำหรับรุ่นเก่ากว่า ปุ่มวิทยุขวาสำหรับรุ่นใหม่กว่า และคลิก เปรียบเทียบรุ่นที่เลือก

ขณะแก้ไขหน้า ปุ่ม แสดงการเปลี่ยนแปลง แสดงการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังสร้าง ผลต่างยังแสดงระหว่างการแก้ไขชนกันด้วย

รูปแบบ

แก้

ตัวอย่างนี้แสดงบนสุดของหน้าผลต่าง (บางลิงก์เป็นหุ่น) รุ่นเก่ากว่าแสดงอยู่ซ้ายมือ รุ่นใหม่กว่าอยู่ขวามือ

Tim Starling (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(คำอธิบายอย่างย่อในผลต่างดีมาก)
Angela (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)    [ย้อนกลับฉุกเฉฺน]
(แก้ไข, + MediaWiki User's Guide)
 
บรรทัด 8: บรรทัด 8:
  For sysops and those with the rollback flag, a [[en:Wikipedia:revert|rollback]] button is shown allowing them to revert from the new version to the old one.   For sysops and those with the rollback flag, a [[en:Wikipedia:revert|rollback]] button is shown allowing them to revert from the new version to the old one.
This is only shown when viewing the diff between the current version and the one immediately preceding it. + This is only shown when viewing the diff between the recent version of a page and the last version by an author other than the one of the most current version.
  This example shows the top of the diff page, with the links described above.   This example shows the top of the diff page, with the links described above.
บรรทัด 25: บรรทัด 25:
  </table>   </table>
+ [[MediaWiki User's Guide]]
+

คำอธิบายสี

แก้

ข้อความที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสีเทาเข้มบนพื้นหลังเทาอ่อน (แสดงเฉพาะข้อความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลัง) ย่อหน้าที่เปลี่ยนเป็นสีดำบนพื้นขาว โดยมีขอบส้มในฝั่งรุ่นเก่า และขอบน้ำเงินในฝั่งรุ่นใหม่ ข้อความที่แทรกและลบออกมีการเน้นด้วยสีขอบและตัวเส้นหนา เมื่อมีการลบหรือแทรกทั้งย่อหน้า ไม่มีการเน้นหรือตัวเส้นหนาและอีกฝั่งหนึ่งจะทำว่างไว้

รุ่นเก่า รุ่นใหม่
ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน
ย่อหน้าที่เปลี่ยน ย่อหน้าที่เปลี่ยน
ย่อหน้าที่ลบ  
  ย่อหน้าที่เพิ่ม
ข้อความที่ลบ ข้อความที่เพิ่ม

การควบคุมและลิงก์

แก้

ลิงก์ "รุ่นแก้ไขเมื่อ" โยงไปแต่ละรุ่น หากรุ่นใหม่กว่าเป็นรุ่นล่าสุด ลิงก์จะไปยังหน้าตามปกติ และคำจะเป็น "รุ่นปัจจุบัน (วันที่)" แทน

ลิงก์ "(แก้ไข)" จะนำคุณไปหน้าสำหรับแก้ไขรุ่นนั้น เตือนว่าคุณกำลังแก้ไขหน้าที่ล้าสมัยแล้ว หากคุณเพิกเฉยและดำเนินการต่อ คุณจะย้อนการแก้ไขทั้งหมดหลังจากรุ่นแก้ไขนั้น

ลิงก์ "(ทำกลับ)" ในฝั่งรุ่นแก้ไขใหม่จะย้อนการแก้ไขนั้น ๆ เมื่อคุณคลิกลิงก์ คุณสามารถเลือกหน้าผลต่างของการแก้ไขที่คุณกำลังทำได้ และจะมีการกรอกช่องคำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติด้วยวลี MediaWiki:undo-summary (ย้อนรุ่นแก้ไข $1 โดย $2 (พูดคุย)) คำอธิบายนี้สามารถแก้ไขได้ก่อนคุณส่งการแก้ไขของคุณ เมื่อคุณย้อนการแก้ไขหลายการแก้ไขพร้อมกัน คำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติอาจไม่ทำงาน แม้มีลิงก์อยู่ในหน้าผลต่างทุกหน้า แต่จะไม่ทำงานเมื่อรุ่นแก้ไขนั้นขัดกัน บ่อยครั้งรุ่นที่เก่ากว่ารุ่นปัจจุบันไม่สามารถทำกลับด้วยวิธีนี้ หากไม่ทำงานคุณจะได้รับแจ้งว่าการแก้ไขนั้นทำกลับไม่ได้และลงเอยด้วยหน้าแก้ไขตามปกติของรุ่นปัจจุบัน

ลิงก์ "(ขอบคุณ)" จะแสดงผลเฉพาะเมื่อผู้ชมและผู้แก้ไขเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนทั้งคู่ สามารถใช้เพื่อขอบคุณผู้เขียนคนนั้น

การลิงก์ไปผลต่าง

แก้

หากคุณจำเป็นต้องสร้างลิงก์ไปผลต่างจำเพาะ (ตัวอย่างเช่นสำหรับใช้ในหน้าพูดคุยหรือกระดานประกาศ) ให้ใช้วิธี [[Special:Diff/oldid]] ซึ่งทำลิงก์ข้ามโพรโทคอล (http:// และ https://) และในเว็บไซต์อุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา อีกทางหนึ่งให้ค้นหาผลต่างจากประวัติหน้า ไปหน้าผลต่าง คัดลอกยูอาร์แอลจากแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์คุณ คุณสามารถวางยูอาร์แอลนี้ (ทั้งหมดรวมทั้ง http://) เข้ากับข้อความของหน้าที่คุณต้องการให้ลิงก์ปรากฏ โดยใส่เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมคร่อม [...]

ลิงก์ภายนอก

แก้

ยูอาร์แอลของผล่างยึดค่า oldid ของรุ่นแก้ไขเก่า หากรุ่นแก้ไขหนึ่งมีค่า oldid เป็น 12345678 ยูอาร์แอลจะเป็น

 • http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=PAGETITLE&oldid=12345678

คุณสามารถลบส่วน title=PAGETITLE& จากยูอาร์แอลได้ เป็นดังนี้

 • http://th.wikipedia.org/w/index.php?oldid=12345678

แล้วยูอาร์แอลสำหรับผลต่างจะมีรูปแบบดังนี้

 • ผลต่างกับรุ่นปัจจุบัน:
  http://th.wikipedia.org/w/index.php?diff=cur&oldid=123456789
 • ผลต่างกับรุ่นก่อนหน้า:
  http://th.wikipedia.org/w/index.php?diff=prev&oldid=123456789
 • ผลต่างกับรุ่น 10000001:
  http://th.wikipedia.org/w/index.php?diff=100000001&oldid=123456789
 • เพื่อแสดงเฉพาะผลต่างและไม่แสดงหน้าเนื้อหา ให้เพิ่ม &diffonly=1 ในลิงก์ได้ทุกลิงก์:
  http://th.wikipedia.org/w/index.php?diff=cur&oldid=123456789&diffonly=1

ทางเลือกสั้นกว่าของลิงก์ไปผลต่างกับรุ่นก่อนหน้าเป็นดังนี้

 • http://th.wikipedia.org/wiki/?diff=12345678

ลิงก์ภายใน

แก้

แม้ลิงก์ภายนอกจะคัดลอกและวางง่าย แต่ลิงก์จะยาวและใช้งานได้ยาก ผลต่างสามารถลิงก์วิกิได้โดยใช้ [[Special:Diff/diff]] (เช่น Special:Diff/123456789) หรือ [[Special:Diff/oldid/diff]] (เช่น Special:Diff/100000001/123456789) ซึ่งคุณสามารถแทน oldid และ diff ด้วยค่าที่เหมาะสมที่่เห็นในยูอาร์แอล วากยสัมพันธ์นี้ง่ายและสามารถใช้ในคำอธิบายอย่างย่อได้

รุ่นแก้ไขที่ถูกลบ

แก้

รุ่นแก้ไขที่ถูกลบเป็นรุ่นที่ถูกทำให้สาธารณะ "มองไม่เห็น" ด้วยเหตุบางประการ บางครั้งทำด้วยเหตุอย่างละเมิดลิขสิทธิ์อย่างสำคัญ การรบกวนหรือการโจมตีบุคคลผู้เขียนวิกิพีเดียอื่น

ผู้ดูแบระบบสามารถดูรุ่นแก้ไขที่ถูกลบและผลต่างที่เกี่ยวข้องได้ แต่ผลต่างเหล่านี้สามารถแบ่งปันให้กับผู้ดูแลระบบคนอื่นด้วยกันเท่านั้น

ดูเพิ่ม

แก้