ข้อชี้แจงสำคัญ

  • วิกิพีเดียไม่มีกองบรรณาธิการกลาง เนื้อหาส่วนใหญ่อาสาสมัครเป็นผู้เขียนขึ้นโดยดุลยพินิจของผู้นั้นเอง การแก้ไขจึงมิได้เป็นความรับผิดชอบของมูลนิธิวิกิมีเดีย (องค์การที่ดำเนินการวิกิพีเดีย) หรือเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
  • แม้จิมมี เวลส์เป็นผู้ก่อตั้งวิกิพีเดีย แต่เขาไม่ได้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเราเป็นการส่วนตัว
  • หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับมโนทัศน์ของวิกิพีเดีย มิใช่ปัญหาจำเพาะ หน้าเกี่ยวกับวิกิพีเดียอาจช่วยได้
  • หากคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับการใช้งานวิกิพีเดีย ลองแวะถามในแผนกช่วยเหลือ

หากคุณไม่พบปัญหาที่แสดงรายการในหน้านี้ สามารถส่งคำถามส่วนตัวเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษไปที่ info wikimedia.org

ศึกษาเพิ่มเติมที่ คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับวิกิพีเดีย

สำหรับผู้อ่าน

อาสาสมัครเป็นผู้เขียนวิกิพีเดียเกือบทั้งหมด เป็นคนธรรมดา ๆ เหมือนกับคุณ หมายความว่า บางครั้งมีสารสนเทศที่คลาดเคลื่อน ไม่ว่าโดยไม่เจตนาหรือเจตนา

  • หากคุณพบสารสนเทศที่คลาดเคลื่อน คุณสามารถลองแก้ไขเองได้ เพียงแค่คลิกปุ่ม แก้ไข บนมุมขวาบนของหน้า แล้วกด เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง
  • หรือหากคุณไม่สามารถแก้ไขเองได้หรือไม่ต้องการ คุณสามารถฝากสารไว้ทางหน้าคุยของบทความนั้น ๆ ได้
 
ตัวอย่างภาพสัญญาอนุญาตเสรีที่คุณสามารถคัดลอกไปได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข

สำหรับผู้สอน

สำหรับสื่อ

  • กรุณาสอบถามจากห้องผู้สื่อข่าว
  • สำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับมูลนิธิวิกิมีเดียหรือผลงาน กรุณาอีเมล answers wikimedia.org

สำหรับการพัฒนาธุรกิจหรือสร้างความร่วมมือ

บริจาค

หากคุณสนใจบริจาคให้วิกิพีเดีย คุณสามารถเข้าหน้านี้ หากคุณมีคำถามว่ามีการใช้จ่ายเงินอย่างไร หรือเรามีแผนอย่างไรในอนาคต คุณสามารถหาได้ที่นี่ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการบริจาค หรือคำถามอย่างอื่น กรุณาอีเมลทาง donate wikimedia.org (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย

หากคุณต้องการติดต่อกลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการอื่นของวิกิมีเดีย เช่น วิกิพจนานุกรม วิกิซอร์ซ วิกิตำรา วิกิคำคม เป็นต้น สามารถติดต่อได้ที่ Wikimedia Thailand

โซเชียลมีเดีย:   @WikimediaThailand, @wikipedia.thai