การเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน

ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลเมื่อ 13:58, 1 ธันวาคม 2566

ในแต่ละแถวแสดงถึงแสดงถึงหน้าเปลี่ยนทางครั้งแรก และหน้าเปลี่ยนทางครั้งที่สอง โดยหน้าเปลี่ยนทางครั้งแรกควรจะเปลี่ยนทางไปยังหน้าปลายทาง

ด้านล่างแสดงมากสุด 32 ผลลัพธ์ ในพิสัย #1 ถึง #32

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Algol
 2. Voice acting in Japan
 3. Praszka
 4. สมเด็จพระราชาธิบดี
 5. ราชา
 6. สถาบันพระมหากษัตริย์
 7. เจ้ามหาชีวิต
 8. กษัตริย์
 9. พระราชา
 10. ระบบกษัตริย์
 11. ฟุจิวะระ โนะ ซะเนะโกะ
 12. เคียวโงกุอิง
 13. Vanessa (Millais painting)
 14. False equivalence
 15. False analogy
 16. อุปมาเทียม (เหตุผลวิบัติ)
 17. เคอร์เนล (คอมพิวเตอร์)
 18. Kernel
 19. เคอร์เนิล
 20. ไมโครเคอร์เนล
 21. โมโนลิทิกเคอร์เนล
 22. เคอร์เนลแบบผสม
 23. พูดคุย:เซยู (แก้ความกำกวม)
 24. พูดคุย:เซยู
 25. พูดคุย:ฟุจิวะระ โนะ ซะเนะโกะ
 26. ผู้ใช้:Jothefiredragon/ทดลองเขียน/ลินุกซ์มินต์
 27. ผู้ใช้:Lovedhamma/monobook.js (แก้ไข) →‎ ผู้ใช้:NW1995/monobook.js →‎ ผู้ใช้:Weethenightlover/monobook.js
 28. ผู้ใช้:กานต์ สร้อยมาดี/monobook.js (แก้ไข) →‎ ผู้ใช้:Windla WW. Wide/monobook.js →‎ ผู้ใช้:AlataPalePitcherPlant/monobook.js
 29. ผู้ใช้:กานต์ สร้อยมาดี/vector.js (แก้ไข) →‎ ผู้ใช้:Windla WW. Wide/vector.js →‎ ผู้ใช้:AlataPalePitcherPlant/vector.js
 30. คุยกับผู้ใช้:Գոհար Նալբանդյան
 31. คุยกับผู้ใช้:Violmsyan
 32. คุยเรื่องฉบับร่าง:อากุสติน รูแบร์โต

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)