สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Thailand Swimming Association; TSA) อักษรย่อ "ส.ว.ท." เป็นสมาคมที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ได้จดทะเบียนสมาคมต่อกรมตำรวจ ในชื่อ "สมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย" โดยมีพลเรือโทสวัสดิ์ ภูติอนันต์ เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) ในปี พ.ศ. 2504

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
กีฬากีฬาว่ายน้ำ
กีฬากระโดดน้ำ
กีฬาโปโลน้ำ
กีฬาระบำใต้น้ำ
กีฬาว่ายน้ำมาราธอน
กีฬาว่ายน้ำมาสเตอร์
อำนาจการควบคุมระดับชาติ
ตัวย่อส.ว.ท. (อังกฤษ: TSA)
วันที่ก่อตั้ง24 มิถุนายน 1959; 64 ปีก่อน (1959-06-24)
การติดต่อFINA
วันที่เข้าร่วม1961
สังกัดภูมิภาคAASF
สำนักงานใหญ่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประธานพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
เลขาธิการธนาวิชญ์ โถสกุล
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
www.swimming.or.th
ไทย

ในปี พ.ศ. 2548 สมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย” ชื่อย่อ ส.ว.ท. ชื่อภาษาอังกฤษ THAILAND SWIMMING ASSOCIATION อักษรย่อ "TASA" และเป็นสมาคมกีฬาภายใต้การรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ [1] นายกสมาคมฯ คนปัจจุบันคือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยมีหน้าที่กำกับดูแลนักกีฬา การฝึกซ้อม สนามแข่งขัน การจัดแข่งขันภายในประเทศ และการส่งนักกีฬาทีมชาติแข่งขันในระดับนานาชาติ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น กีฬาว่ายน้ำ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ ทั้งสระที่มีขนาด 50 เมตร และสระที่มีขนาด 25 เมตร ที่นิยมจัดการแข่งขันส่วนระดับนานาชาติก็มีการจัดการแข่งขันในระดับซีเกมส์ เอเชียเกมส์ โอลิมปิก ชิงแชมป์โลก ระดับเยาวชนมีรายการซีเอจกรุ๊ป เอเชียเอจกรุ๊ป กีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเอเซียน เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย” เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า ส.ว.ท. ชื่อภาษาอังกฤษ THAILAND SWIMMING ASSOCIATION ชื่อย่อนั่นก็คือ TSA ซึ่งในปัจจุบันได้มีกีฬาเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น กีฬาว่ายน้ำ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาโปโลน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ กีฬาว่ายน้ำมาราธอน และกีฬาว่ายน้ำมาสเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้