มานะ รัตนโกเศศ

พลเอก มานะ รัตนโกเศศ (16 กันยายน พ.ศ. 2468 - 11 มกราคม พ.ศ. 2545) อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม 3 สมัย

พลเอก
มานะ รัตนโกเศศ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2531 – 26 สิงหาคม 2533
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้า มารุต บุนนาค
ถัดไป เทียนชัย ศิริสัมพันธ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 กันยายน พ.ศ. 2468
จังหวัดนครพนม ประเทศสยาม
เสียชีวิต 11 มกราคม พ.ศ. 2545 (76 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรค พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
คู่สมรส เฉลิมศรี รัตนโกเศศ

ประวัติแก้ไข

พลเอกมานะ รัตนโกเศศ เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2468 ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นบุตรของหลวงบภิบาลวรเดช (กัน รัตนโกเศศ) กับ นางบุญรอด รัตนโกเศศ[1] สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายร้อยเทคนิค จาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การทำงานแก้ไข

พลเอก มานะ เริ่มรับราชการ ด้วยการร่วมรบในสงครามเอเชียบูรพา ใน พ.ศ. 2487 จากนั้นได้ร่วมรบกับสหประชาชาติ ใน สงครามเกาหลี และ สงครามเวียดนาม และดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ หลายตำแหน่ง อาทิ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, รองเสนาธิการทหารบก, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทางการทหารเรื่อยมา จนเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรม ม.4 รักษาพระองค์

งานการเมืองแก้ไข

พลเอก มานะ รัตนโกเศศ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 รวม 3 สมัย [2]

นอกจากนี้ พลเอก มานะ รัตนโกเศศ เคยดำรงดำแหน่งเลขาธิการ และ หัวหน้าพรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)

พลเอกมานะ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปี พ.ศ. 2531[3] และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี (2 สมัย) ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย[4][5]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พลเอกมานะ รัตนโกเศศ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

พลเอก มานะ รัตนโกเศศ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2545[6] สิริอายุรวม 76 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
 2. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี (ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ๑๗ ราย และตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๒๐ ราย)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 6. หนังสือที่ระลึกในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พลเอก มานะ รัตนโกเศศ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๕ ง หน้า ๗๖๒, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๙, ๑๓ มกราคม ๒๕๒๖
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๐, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒