ศาสตราจารย์ นิพนธ์ ศศิธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิพนธ์ ศศิธร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
17 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 8 มกราคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้าก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
ถัดไปประชุม รัตนเพียร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม พ.ศ. 2518 – 4 เมษายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้าสุรินทร์ มาศดิตถ์
บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์
ถัดไปสุรินทร์ มาศดิตถ์
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม พ.ศ. 2519 – 4 เมษายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้าพลโท ชาญ อังศุโชติ
ดำรงตำแหน่ง
21 เมษายน พ.ศ. 2519 – 23 กันยายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ถัดไปวิมลศิริ ชำนาญเวช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
จังหวัดราชบุรี
เสียชีวิต18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (77 ปี)
ศาสนาพุทธ

ประวัติ แก้

ประวัติครอบครัว แก้

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เป็นบุตรชายคนที่ 7 ของนายเพี๊ยว แซ่ลิ้ม (ชาวจีนแผ่นดินใหญ่มณฑลไห่หนาน) และ นางแดง(คนหนองอ้อ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี) มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน

ประวัติการศึกษา แก้

ระดับปริญญาตรี :จบการศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท :จบการศึกษาปริญญาโทสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากโรงเรียนการทูตเฟลทเชอร์ มหาวิทยาลัยทัฟส์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาเอก:จบการศึกษาปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน แก้

งานราชการ แก้

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ก่อนที่จะออกไปทำงานการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2518 และเคยได้รับตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 สมัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2522 ถึงปี พ.ศ. 2526

งานการเมือง แก้

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[1] และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี สังกัดพรรคธรรมสังคม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 เป็นสมัยแรก และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[2] ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 จึงปรับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรีชุดเดิม จนกระทั่งมีการยุบสภาหลังการปรับคณะรัฐมนตรีเพียง 4 วัน

จากนั้นได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519 และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[3] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย[4] อีกสมัยหนึ่ง แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่[5]

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เคยได้รับตำแหน่งในพรรคการเมืองหลายพรรค อาทิ รองหัวหน้าพรรคธรรมสังคม[6] ในปี พ.ศ. 2518 เป็นรองหัวหน้าพรรคสยามประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2529[7] เป็นรองหัวหน้าพรรคราษฎร ในปี พ.ศ. 2532[8]

เสียชีวิต แก้

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สิริอายุ 77 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2012-07-26.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย) เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๑๙ก วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (แถลงการณ์การยึดอำนาจการปกครอง) เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๒๐ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2012-07-27.
 7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคสยามประชาธิปไตยแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคราษฎรเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่อราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓๗, ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙