วิมลศิริ ชำนาญเวช

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นรัฐมนตรีหญิงหนึ่งในสองคนแรกของไทย[1]

วิมลศิริ ชำนาญเวช
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้านิพนธ์ ศศิธร
ถัดไปเกษม สุวรรณกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ. 2473 (ประมาณ 94 ปี)
ศาสนาพุทธ

การศึกษา

แก้

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา [2]

การทำงาน

แก้

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม[3] และเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักกฎหมายที่มีบทบาทในวงการกฎหมายไทย จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2548 - 2550[4] และเป็นนักกฎหมายที่มีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมาธิการร่างกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและสตรีของไทย[5]

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (ครม.39)[6] และเป็นหนึ่งในสองสตรีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในประเทศไทย ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2520

ภายหลังเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น[7] และยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จนถึงปีการศึกษา 2553

รางวัลดีเด่น

แก้

รองศาสตราจารย์ วิมลศิริ ชำนาญเวช ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. พลิกโฉมประวัติศาสตร์ : ตรีนุชขึ้นรมว.ศึกษาหญิงคนแรก
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-01. สืบค้นเมื่อ 2010-06-07.
 3. วารสารข้าราชการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2507
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-08. สืบค้นเมื่อ 2010-01-06.
 5. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร[ลิงก์เสีย]
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 17 ราย)
 7. "ประวัติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-01. สืบค้นเมื่อ 2012-03-10.
 8. ทำเนียบเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2546[ลิงก์เสีย]
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓๓, ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙
ก่อนหน้า วิมลศิริ ชำนาญเวช ถัดไป
นิพนธ์ ศศิธร    
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ครม. 39)
(22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520)
  เกษม สุวรรณกุล