ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน

ดร.ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 - ) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 3 สมัย เป็นอดีตหัวหน้าพรรคแนวประชาธิปไตย[1] หัวหน้าพรรคแนวร่วมประชาธิปไตย และอดีตรองหัวหน้าพรรคราษฎร[2]

ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน
หัวหน้าพรรคแนวประชาธิปไตย
ดำรงตำแหน่ง
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 (89 ปี)
พรรค ชาติไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ดร.ไพทูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2476[3] เป็นอดีตอาจารย์ด้านสังคมวิทยา ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[4] มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่จำนวนมาก อาทิ หนังสือลักษณะสังคมไทย[5] เป็นต้น

งานการเมืองแก้ไข

ดร.ไพทูรย์ ได้เข้าสู่งานการเมืองโดยได้ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 เป็นพรรคการเมืองทะเบียนเลขที่ 3/2511 ซึ่งเขาได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค และเขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง สมัยแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 และต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า "พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย" และได้รับเลือกตั้งอีกสมัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จากนั้นในสมัยที่ 3 เขาได้ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526

งานธุรกิจแก้ไข

ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน เป็นนักธุรกิจด้านกิจการเหมืองแร่พลวง ในชื่อบริษัท พี.เอส.ซี ไมนิ่ง จำกัด ดำเนินกิจการเหมืองแร่พลวง ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวประชาธิปไตย)
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคสหชาติ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2528 (เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคโดยเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคราษฎร และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่)
  3. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
  4. ประวัติภาควิชา และการเรียนการสอนสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเทศไทย
  5. http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/424251[ลิงก์เสีย]
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑๓, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘๐๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖